Onnodige vertraging bij aanleg Van Leeuwenhoekpark

Het stadspark dat in het Spoorzonegebied moet verschijnen heeft opnieuw vertraging opgelopen. De omwonenden aan de Engelsestraat moeten nog langer in stof en zand bijten en tot 2023 wachten voordat gestart wordt met de aanleg van het nieuwe park.

Tot grote teleurstelling van velen is de aanleg van een deel van het park in de Spoorzone weer uitgesteld. Vorig jaar werd bekend dat het tot 2020 zou duren voordat de eerste schop de grond in zou gaan. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Delft in 2020 alleen het noordelijk deel van het park aanlegt en pas in 2023 met het zuidelijk deel van het langverwachte park begint.

Tijdens een bezoek van GroenLinks aan bewoners van de Engelsestraat was de teleurstelling en het onbegrip voelbaar. Sinds 2010 ervaren de bewoners veel geluids- en stofoverlast. Het vooruitzicht van een park voor de deur sleepte hen er door heen. De bewoners begrijpen niet waarom er niet eerder (in de loop van 2018) met het zuidelijk deel gestart kan worden en willen dat de planning bijgesteld wordt.

Volgens het college kan het park nog niet aangelegd worden omdat de ruimte nodig is voor bouwactiviteiten, bouwverkeer  en de opslag van materialen. Men is ook bang dat het net aangelegde park kapot gereden wordt. Maar er is nog volop ruimte; ook als het park er ligt. Kijk eens hoe weinig ruimte er elders in het gebied en de stad nodig is om te bouwen. Tegenwoordig kunnen bouwers de logistiek regelen zonder overlast te veroorzaken bij aan- en afvoer van materiaal.

Een snelle aanleg van het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark heeft veel voordelen. Het beloont de bewoners voor de jarenlange overlast en draagt bij aan een gezonde stad. Het park zal de verkoop van woningen en kavels in dit deel van het Spoorzonegebied bespoedigen, want groen voor de deur verkoopt!