Nieuw hotel in Delft

Sinds kort is Delft een hotel rijker. Een hotel voor bijen welteverstaan en dat is een welkome toevoeging aan de Delftse Hout.

Natuurorganisaties hebben 2012 uitgeroepen tot Het jaar van de Bij en daar zijn goede redenen voor. De honingbij heeft het al jaren moeilijk. In Nederland is er sprake van een onrustbarende bijensterfte. De geleerden verschillen van mening over de exacte oorzaak daarvan, maar zeker is dat het gebruik van pesticiden en de verschraling van het landschap wat bloemen betreft meespelen. Bijen zijn wegens het verspreiden van stuifmeel belangrijk voor de natuur. Als bijen zouden uitsterven, zijn de gevolgen voor onze voedselvoorziening (groente en fruit) niet te overzien. Bestuiving door bijen vertegenwoordigt in Nederland een waarde van naar schatting 1,1 miljard euro, aldus wetenschappers.

Met Het jaar van de Bij hopen de natuurorganisaties meer aandacht te krijgen voor de honingbij en wilde bijen. Aandacht van gemeenten en provincies, die maatregelen kunnen nemen voor het behoud van de bijen. Zoals het bouwen van bijenhotels en het inrichten van bijentuinen. Ook door bepaalde bloemensoorten in de bermen te planten en het gemeentelijk maaibeleid beter af te stemmen, worden de bijen geholpen. Delft heeft nu een eerste bijenhotel gebouwd. Al eerder besloot Delft geen gif meer te gebruiken in de onkruidbestrijding en het maaibeleid onder de loep te nemen.

Overigens kunt u als bewoner ook iets doen om Delft ‘bijvriendelijker’ te maken. Gebruik geen gif in de tuin, plant of zaai planten die voor bijen een belangrijke voedselbron zijn of bouw zelf een bijenhotel. De echte bijenliefhebbers zetten natuurlijk een bijenkorf in hun tuin.