Wat vooraf ging

De fractie is van mening dat zwarte pieten niet meer van deze tijd zijn. Bij de landelijke intocht en in heel veel andere gemeenten is de omslag naar roetveegpieten gemaakt. Delft blijft daar helaas al jarenlang in achter.

Gezien de gevoeligheid van de discussie had GroenLinks er tot nu toe voor gekozen om het gesprek hierover achter de schermen te voeren. De burgemeester maakte achter de schermen afspraken met de Stichting Sinterklaas Delft over het uitfaseren van zwarte piet. De afspraken maakten echter niet duidelijk wanneer Delft een intocht met louter roetveegpieten tegemoet zou kunnen zien.

Om die reden heeft GroenLinks dit onderwerp op de politieke agenda gezet, te beginnen met een beeldvormende activiteit voor raadsleden. Vlak voor de zomer hadden wij een mooie gespreksavond met de voorzitter van de Stichting Sinterklaas Delft, Glenn Weisz van de Stichting Can I Dream en Jop Euwijk, een historicus en auteur die onderzoek deed naar de geschiedenis van de zwarte piet-traditie. (Lezenswaardig: “De identiteitscrisis van zwarte piet”).

De uitkomst van de avond: vanuit de Stichting Sinterklaas Delft is uitgesproken hoe lastig het is om te stoppen met zwarte piet omdat een groep vrijwilligers daar erg aan gehecht is, Glenn Weisz hield een pleidooi om vooral te stoppen met zwarte piet, zodat het een feest kan zijn voor álle kinderen. Jop Euwijk liet zien dat zwarte piet vanuit de historie onmiskenbaar een relatie heeft met de slavernij én dat de manier waarop het Sinterklaasfeest wordt gevierd altijd aan verandering onderhevig is geweest.

Mede naar aanleiding van deze avond heeft de Stichting Sinterklaas Delft laten weten de aanwezigheid van zwarte pieten bij de intocht versneld af te bouwen: van 50% zwarte pieten in 2020, naar 25% zwarte pieten in 2021 en vanaf 2022 een intocht zonder zwarte pieten.

Op de raadsagenda

De GroenLinks-fractie was teleurgesteld in deze mededeling van de Stichting. Waarom enerzijds besluiten dat het goed is om de omslag naar roetveegpieten te maken, en dan alsnog besluiten om nog twee jaar door te gaan met zwarte piet. Dit terwijl landelijk de omslag al lang gemaakt is. De fractie ziet dit als onnodig kwetsend en besloot daarom om het in de gemeenteraad te agenderen.

Tijdens de vergadering bleek maar weer eens hoe gevoelig dit thema ligt. Er is een meerderheid voor het stoppen met de zwarte piet, maar er is binnen de raad ook veel waardering voor de inzet van de Stichting die in korte tijd is omgeschakeld van een langzame verandering naar toch versnelde afbouw. Bij verschillende partijen was er daarom aarzeling om met onze motie mee te stemmen.

Uiteindelijk heeft de fractie ervoor gekozen om de zaak niet op het spits te drijven door de motie in te trekken. Het feit dat er dit jaar sowieso geen intocht zal zijn heeft in die overweging meegespeeld. Een motie vanuit rechtse partijen werd gelijktijdig ook ingetrokken.

Er zijn mensen die ons vragen waarom we het niet “aan de samenleving hebben overgelaten” om de omslag te maken. Voor de fractie was dit juist een reden om het in de gemeenteraad te bespreken; immers, de gemeenteraad is de gekozen afspiegeling van de samenleving.

Al met al kunnen we constateren dat onze politieke bemoeienis met de intocht effect heeft gehad. Tot voor kort onderscheidde de Delftse intocht zich door de enorme hoeveelheid zwarte pieten en leek van een omslag geen sprake. Door de bemoeienis van raad en burgemeester wordt het Sinterklaasfeest nu weer een feest voor álle kinderen.