Motie voor een sociale bijstand

Dat de wet kennen en er aan kunnen voldoen niet hetzelfde is, wordt wetenschappelijk bevestigd met een onderzoeksrapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’. Het onderzoek is uitgevoerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat het kabinet in een reactie op het rapport de aanbevelingen overneemt is voor GroenLinks reden om dit met beide handen aan te grijpen. In de raad van donderdag 1 februari dient GroenLinks samen met andere partijen een motie in om de nieuwe inzichten uit het rapport te toetsen aan het huidige handhavingsbeleid. Daarmee wil GroenLinks een socialere bijstand in Delft die mensen daadwerkelijk uit de armoede helpt.

 

Niet de regeltjes maar de mens centraal

Als je schulden hebt en in armoede leeft is het des te lastiger om aan alle regeltjes te voldoen. Te vaak gebeurd het dat mensen niet uit onwil, maar door stress of onkunde niet aan de verplichtingen van een uitkering of het aflossen van schulden kunnen voldoen. Met de huidige Participatiewet is het gevolg hiervan een boete of sanctie, waardoor de problemen alleen nog maar groter worden. Er dient meer oog te zijn voor het afnemende doen- en denkvermogen bij mensen in armoede. Het onderzoeksrapport beveelt aan om uit te gaan van een realistische en persoonlijke benadering om mensen uit de negatieve armoede spiraal te helpen. GroenLinks is daar groot voorstander van.