Motie GroenLinks voor een mooie toekomst van Tanthof én scholen is aangenomen.

Of de scholen in Tanthof samen gaan in één nieuw gebouw in het midden van Tanthof is voor GroenLinks geen uitgemaakte zaak. De gemeente gaat samen met alle betrokkenen goed bekijken wat er goed is voor de toekomst van de wijk Tanthof. De scholen worden daar ook bij uitgenodigd. De motie daarover van GroenLinks Delft is op 28 november aangenomen door de gemeenteraad.

De motie is ingediend naar aanleiding van de ‘scholenschuif.’ Omdat het leerlingenaantal in Tanthof terugloopt, willen schoolbesturen de drie scholen voor 1050 leerlingen op één locatie. De gemeente onderzoekt nu het Abtswoudsepark en de Kinderboerderij op haalbaarheid. Dit zijn beide groene zones die bewoners graag willen behouden. Dit plan leidde dan ook tot veel protest in de wijk: 500 bewoners uit Tanthof demonstreerden en nog eens 870 bewoners stuurden aan de gemeenteraad een kaartje met de boodschap: Houd de scholen op hun plek!

 

Breder kijken

GroenLinks Delft wil dat er breed gekeken wordt naar wat het beste is voor de wijk Tanthof. Er spelen namelijk meer kwesties, zoals de beschikbaarheid van groene parken, toekomst van de winkels, de toekomst van de scholen, aanwezigheid van voorzieningen en beschikbaarheid van seniorenwoningen voor ouderen die in Tanthof willen blijven wonen.

         

Vertrouwen

GroenLinks wil inzetten op een open en transparant proces. GroenLinks is blij dat bewoners vroeg in het proces mee kunnen praten over hun wijk en er samen naar oplossingen wordt gezocht voor de kwesties die spelen in Tanthof. Met 'beginspraak' heeft GroenLinks hier steeds voor gepleit.

Fractielid Ingrid Lips geeft aan dat er vertrouwen tussen bewoners en gemeente nodig is: “Het vraagt van de gemeente vertrouwen in de ervaringskennis en deskundigheid van bewoners. Van de gemeenteraad vraagt dit dat ze niet gelijk een standpunt innemen. De bewoners zijn nu het eerst aan het woord.”

 

Het nieuwsbericht van de gemeenteraad is hier te vinden.

De volledige tekst van de motie is hier te vinden.