Voorrang voor voetganger en fietser
Voorrang voor voetganger en fietser

Minder zwaar vrachtverkeer in het centrum

Dankzij de inzet van GroenLinks wordt vervuilende vrachtwagens geweerd uit onze mooie binnenstad. Zo werken we samen aan een duurzame en schone stad waar het fijn vertoeven is #Veranderingbeginthier !

Eerste stap in aanscherpen regels 'logistieke zone'

Ontheffing zware voertuigen in binnenstad niet meer gratis

 

Bedrijven die met zware voertuigen de logistieke zone van de binnenstad in willen, gaan met ingang van 1 mei  € 85  leges betalen per ontheffing. De ontheffing is nodig voor elke vrachtwagen die meer weegt dan 3.500 kilo.

 

Sinds 3 april 2017 geldt in de Delftse binnenstad al een inrijverbod voor deze zwaardere vrachtwagens. Bedrijven die met zo'n voertuig toch het gebied in willen, mogen dat alleen met een (jaar)ontheffing, die geldt tijdens venstertijden. Deze ontheffing is tot en met 30 april nog gratis, maar kost vanaf 1 mei € 85.

 

In stappen

De regels die gelden voor zwaarder verkeer in de binnenstad kunnen elk jaar worden aangescherpt. Hiervoor heeft de gemeente eind vorig jaar een stappenplan opgesteld, samen met een brede groep belanghebbenden: bewoners, bedrijven en brancheorganisaties die samenwerken in de Commissie Bevoorrading Delft. Het stappenplan beschrijft welke maatregelen per jaar genomen kunnen worden, zodat belanghebbenden zich hierop op tijd kunnen voorbereiden. Het in rekening brengen van leges is de eerste stap.

 

Het stappenplan is een uitwerking van het 'Protocol Logistiek' dat de gemeente in 2016 heeft vastgesteld, met het doel leefbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid te verbeteren en het karakter van de binnenstad te beschermen. Dat gebeurt door het vrachtverkeer terug te dringen en te stimuleren dat bevoorrading gebeurt met schonere voertuigen.

 

Effecten meten

De gemeente meet elk jaar wat de effecten zijn van de maatregelen. Afhankelijk van de resultaten kunnen de regels voor de logistieke zone verder worden aangescherpt. Het stappenplan dat hiervoor is opgesteld, geeft inzicht welke aanscherpingen tot en met 2025 kunnen worden genomen om te bereiken dat de binnenstad ook echt aantrekkelijker wordt.

 

Het invoeren van gelijke leges voor alle ontheffingen is de eerste stap. Om te zorgen voor minder zwaar verkeer en meer fijnmazige stadslogistiek is volgens het stappenplan een jaarlijkse verhoging van de leges mogelijk. De leges worden hoger voor voertuigen die het meest vervuilen, om te komen tot een duurzame aanpak van de logistiek. Als maatregelen méér blijken op te leveren, dan is het ook mogelijk om een aanscherping uit te stellen of aan te passen.

 

Zelf bijdragen

Met de maatregelen voor het vrachtverkeer werken betrokken partijen in Delft samen stap voor stap aan een aantrekkelijkere binnenstad. Ondernemers kunnen daaraan ook zelf bijdragen, bijvoorbeeld door te bezien of een levering daadwerkelijk met een groot voertuig moet plaatsvinden, met andere ondernemers afspraken te maken over gezamenlijke bevoorrading of het houden van meer voorraad ineens. Leveranciers kunnen ook gebruik maken van Stadslogistiek Delft, fietskoeriers met vrachtfietsen of een andere vervoerder die zich richt op duurzame stadslogistiek.

Groene groei

De aandacht voor het vrachtverkeer in de binnenstad past in de 'Green Deal ZES'. Green deals zijn afspraken die de rijksoverheid en andere partijen samen maken. Het biedt bedrijven, bewoners en organisaties een mogelijkheid om samen te werken aan groene groei, bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, bouw en voedsel.

Meer informatie

Kijk voor het volledige stappenplan of voor andere vragen over de logistieke zone in de binnenstad van Delft op www.delft.nl/zwaarverkeer.Ontheffinghouders ontvangen hierover binnenkort persoonlijk bericht.