Op 16 april jongstleden is Martin Gorissen op 72 jarige leeftijd overleden. Martin Gorissen was van 7 september 1982 t/m 28 april 1986 gemeenteraadslid voor Links Delft namens de PSP en van 3 oktober 1989 t/m 12 april 1994 voor GroenLinks Delft.

We herinneren Martin als een sociaal en betrokken raadslid. In de raadzaal was hij scherp in het debat, maar daarbuiten was hij altijd vriendelijk en in voor gezelligheid. We herinneren Martin als een fijn mens en partijgenoot. Martin kwam in duidelijke taal onvermoeibaar op voor de belangen van gewone Delftenaren. Hij vond het contact met bewoners en de inbreng van leden erg belangrijk. Zijn rubriek in het PSP-ledenblad ‘Praa(t)dslid’ getuigt hiervan. Zijn telefoon stond roodgloeiend voor zijn steun toen veel bewoners in protest kwamen tegen het bebouwen van de Prinsenhoftuin. Bij de bespreking van het milieubeleidsplan vroeg hij om uitstel omdat er onvoldoende gelegenheid was voor inspraak en om het plan meer te focussen op duurzaamheid. Martin kon niet tegen onrecht en nam het op voor families die uit huis dreigde te worden gezet en pleitte voor een ruimer kwijtscheldingsbeleid bij de tariefsverhoging door afvalscheiding. Daarnaast zette Martin zich in voor het behoud en de bouw van betaalbare huurwoningen. Als het aan Martin had gelegen had de verdichting waar toen al sprake van was in het ruimer opgezette rijke deel van Buitenhof plaatsgevonden, in plaats van in de Voorhof. In de raad was zijn standpunt tegen grondverkoop dusdanig bekend, dat hij zijn standpunt niet meer hoefde te verdedigen. Martin ging met zijn gezin autoloos door het leven. Een parkeerplan van ondernemers in de binnenstad voor de Beestenmarkt veegde hij van tafel met de opmerking dat de Beestenmarkt dan maar voortaan ‘Heilige koeienmarkt’ moest gaan heten.

Helaas kunnen we vanwege de corona-crisis niet samen met de familie afscheid nemen. We wensen zijn vrouw Diny, zijn zoons Gijs en Teun en kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van hun dierbare man, vader en opa.

Wilt u de familie condoleren dan kan dat hier.

 

- Fractie en bestuur GroenLinks Delft, Ingrid Lips