Meer groen, minder steen

Tijdens de bespreking van het bestemmingsplan Buytenweye heeft GroenLinks gepleit voor een groen en duurzaam plan. Nu Delft met de nieuwe Woonvisie heeft besloten veel meer woningen in de stad te bouwen, is het belangrijker dan ooit de stad klimaatbestendig in te richten met groene daken, gevels, tuinen en voldoende bomen.

In de Buitenhof, naast verzorgingstehuis Die Buytenweye aan de Chopinlaan, zullen 20 eengezinswoningen worden gebouwd. Om er een aantrekkelijke woonomgeving van te maken, wordt een brede (speel)stoep aangelegd, parkeren auto’s niet in voortuinen en worden bomen en groene hagen geplant op het parkeerplein naast de woningen.

Iedere woning heeft een voor- en achtertuin. Het college wil dat deze bij voorkeur groen ingericht worden. Een andere wens van het college is dat groene daken (bijvoorbeeld op schuren) worden toegepast. Echte bindende regels staan echter niet in het bestemmingsplan. Op de vraag van GroenLinks aan de wethouder hoe de gemeente ervoor zorgt dat de bewoners werkelijk een groene tuin of groen dak aanleggen, verwees hij naar enkele websites. Voor GroenLinks is dat volstrekt onvoldoende. Wij verwachten een actievere houding van het college bij het stimuleren van groene maatregelen en komen hier bij de Kadernota op terug. 

Nu Delft met de Woonvisie heeft besloten te verdichten – veel meer woningen in de stad te bouwen – is de urgentie om dat op een verantwoorde, klimaatbestendige manier te doen groter dan ooit. Een leefbare, gezonde stad vraagt om meer groen en water en minder steen. Groen en water in de wijk voorkomen dat heftige regenbuien tot wateroverlast leiden en voorkomen hittestress in de zomer. Wie in een groene wijk woont, voelt zich bovendien beter en bezoekt de huisarts minder vaak. Een groene omgeving vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en tot het ontmoeten van buurtbewoners.