Meer diversiteit in de gemeentelijke organisatie

GroenLinks gelooft in de kracht van diversiteit in Delft. De verschillen tussen mensen in onze stad zorgen voor innovatie, creativiteit en flexibiliteit. GroenLinks vindt dat de gemeente Delft het goede voorbeeld moet geven. Daarom hebben wij aan het College gevraagd om de diversiteit in alle lagen van de gemeentelijke organisatie te bevorderen.

Aan de hand van de motie “Delft Inclusief: op weg naar een diverse organisatie” pleitte GroenLinks in de Begrotingsraad van 10 november 2016 voor meer diversiteit in het eigen personeel. Diversiteit in personeel doorbreekt namelijk stigmatisering en vooroordelen. Het zorgt voor betere besluitvorming, creativiteit en innovatie.

Daarom vindt GroenLinks dat de gemeente Delft als werkgever moet zorgen voor een omgeving waarin het talent van medewerkers optimaal tot zijn recht komt. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen krijgen ongeacht afkomst, geslacht of geloof. Met het bevorderen van een inclusieve werkcultuur geef je als gemeente het juiste voorbeeld aan andere organisaties en bedrijven in de stad. Dat is precies waar GroenLinks tijdens de raad voor pleitte.

Wethouder Lennart Harpe verzekerde ons dat hij zal werken aan de diversiteit van het personeel. Nog voor de zomer van 2017 ontvangt de raad een arbeidsmarktinstrumentarium en een notitie over dit onderwerp. GroenLinks is benieuwd naar deze notitie, en of die dan ook daadwerkelijk leidt tot een divers personeelsbestand. Wordt vervolgd!