Lijm & Cultuur is gered

GroenLinks is blij dat Lijm & Cultuur nu eindelijk eigenaar is van de panden op het evenemententerrein. Daarmee is een belangrijke mijlpaal gezet voor het behoud van dit evenemententerrein voor Delft. De tweede stap is het maken van duidelijke werkafspraken om het evenemententerrein zo goed mogelijk van de grond te laten komen.

De situatie zag er deze zomer niet rooskleurig uit. Het leek er op dat Lijm & Cultuur en de Gemeente er samen niet uit zouden komen en dat Lijm & Cultuur daarom gedwongen zou moeten vertrekken uit Delft. In een extra commissievergadering is het College met klem verzocht alles uit de kast te trekken om alsnog gezamelijk een oplossing te vinden. De evenementenorganisator kreeg in deze vergadering spectaculair veel bijval van andere culturele partners uit de stad. Met de definitieve verkoop van de panden is de eerste belangrijke stap gezet.

Het is nu zaak om de tweede stap te zetten: Gemeente en Lijm & Cultuur moeten duidelijke werkafspraken maken om met zo min mogelijk regeldruk goede evenementen op het terrein te krijgen. Dat vraagt om een open en meedenkende houding van beide partijen. Creatief maatwerk is daarbij nodig, en GroenLinks steunt het huidige voorstel van een parapluvergunning daarom ook van harte. Daarbij is het uitgangspunt respect voor milieu, geluidsnormen en openbare orde – en dit onderschrijven Lijm & Cultuur en de Gemeente ook duidelijk. Kortom, goed nieuws dus.