Kinderen sporten en musiceren dankzij Sport- en cultuurfondsen

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Delft mee kunnen doen, werkt de gemeente al jaren samen met het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. In 2017 konden 768 kinderen via het jeugdsportfonds sporten en 143 kinderen deden mee aan verschillende culturele activiteiten. Dit is flink meer dan in 2016, toen sportten er 744 kinderen en namen er 94 kinderen deel aan culturele activiteiten.

In Delft moeten kinderen mee kunnen doen en hun talenten ontwikkelen, ook als hun ouders een laag inkomen hebben. Daarom is het belangrijk dat zij ook lid kunnen worden van een sportclub of lessen kunnen volgen voor muziek, toneel of dans. Via het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds worden bijvoorbeeld de kosten van de contributie, de sportkleding en -schoenen, het lesgeld voor muziek en de huur van een instrument vergoed. In veel gevallen kunnen kinderen op deze manier vrijwel kosteloos mee doen.

De maximale vergoeding voor sport is 325 euro per kind per jaar. Voor cultuuractiviteiten is dit maximaal 450 euro per kind per jaar. Aanvragen kunnen het hele jaar via tussenpersonen, zoals een leraar, sporttrainer of hulpverlener. worden ingediend. De vergoeding wordt direct overgemaakt aan de sportvereniging, de sportwinkel oid of bijvoorbeeld de muziekleraar. Of er wordt een waardebon verstrekt. Een kind komt in aanmerking voor een bijdrage als het inkomen van de ouders maximaal 110% van de bijstandsnorm is. Meer informatie is te vinden op www.delft.nl.