Kenniseconomie: Cherchez la femme!

Delft wil een attractieve stad zijn voor kenniswerkers, ook uit het buitenland. Internationale kenniswerkers zijn nog steeds vooral jonge mannen. Is het dan belangrijk voor de ambities van Delft als kennisstad om aandacht te geven aan onderwerpen die traditioneel meer met vrouwen geassocieerd worden? Denk aan onderwijs, opvoeding, onderwerpen rondom zwangerschap en zelfs preconceptiezorg. Het antwoord is ja.

Uit onderzoek blijkt dat internationale kenniswerkers relatief jong zijn (40% is jonger dan 30 jaar) en vaak man (75%). Opvallend is dat de meerderheid een partner heeft, die mee naar Nederland is gekomen. Bijna de helft van de internationale kenniswerkers met partners heeft kinderen, de andere helft heeft een leeftijd bereikt waar men aan kinderen begint. Begrijpelijk dus dat de kwaliteit van het onderwijs of een toegankelijke gezondheidszorg van goede kwaliteit een belangrijke rol spelen in de keuze voor Nederland of een stad.

Kortom, een goed beleid rondom internationale kenniswerkers investeert ook in voorzieningen voor hun partners (meestal vrouwen) en hun (toekomstige) kinderen.

Een goed voorbeeld is Stichting Delft MaMa, die uitsluitend door vrijwilligers ondersteund wordt. Stichting Delft MaMa (Delft Motherhood en Maternity Assistance) zet zich in voor de integratie en het welzijn van internationale (aanstaande) moeders. De vrijwilligers komen uit de hele wereld. Ze helpen aanstaande moeders die uit andere landen komen en onbekend zijn met het Nederlandse zorgsysteem en opvattingen en gebruiken rondom zwangerschap en de periode na de bevalling.

Maakt dat Delft attractiever? Lees zelf een van de tientallen verhalen van vrouwen die ik tijdens een werkbezoek aan het bestuur hoorde. “Toen mijn man voor zijn werk naar Nederland werd gestuurd, dachten we eerst om in een andere stad dan Delft te gaan wonen. Ik wist niets over het schoolsysteem, de gezondheidszorg en ik zag er tegen op om in een vreemd land zonder familie om me heen zwanger te zijn en een kind op te voeden. Toen ik kennismaakte met de activiteiten en de vrijwilligers van Delft MaMa, hebben we besloten om in Delft te gaan wonen.”

Zó wordt Delft dus aantrekkelijker voor internationale kenniswerkers.

 

Meer weten:

SEO Onderzoek Rapport 2010 http://www.seo.nl/uploads/media/2010-03_Wat_beweegt_kennismigranten.pdf

Stichting Delft MaMa www.delftmama.nl

Kennismaken met Delft MaMa? Kom zaterdag 12 november naar Delft MaMa Little Kid Info Fair in het gebouw van Unesco IHE Westvest 7 in Delft, van 10h00 tot 14.00h. http://www.delftmama.nl/images/photos/babyinfofair2010/delft%20mama%20flyer%20little%20kid%20info%20fair%202011.pdf