Kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gepresenteerd

Frank van Vliet wordt de lijsttrekker van GroenLinks Delft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De lijst toont een mix van ervaren raadsleden en nieuwe gezichten, diverse achtergronden en uiteenlopende deskundigheden.

GroenLinks heeft een lijst samengesteld met mensen die een goed team kunnen vormen. Een sterk team met politieke allrounders boven aan de lijst, met nieuwe leden met specialistische kennis en vaardigheden in de bredere fractie en mensen die willen toegroeien naar een plaats in de toekomstige fractie, mensen die ogen en oren van de GroenLinks-fractie willen zijn en hun geluid willen laten horen.

Lijsttrekker Frank van Vliet kwam in 2014 voor GroenLinks in de Delftse gemeenteraad en werd een jaar geleden door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Hij kijkt uit naar de verkiezingen: “Ik heb veel zin om met deze sterke kandidatenlijst de verkiezingscampagne in te gaan en onze idealen voor een groen en sociaal Delft verder te verwezenlijken. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen heeft GroenLinks veel nieuwe leden en nieuwe energie. Dat zien wij terug in deze kandidatenlijst en in een stevig verkiezingsprogramma.”

De tweede plek op de lijst is voor het ervaren raadslid Ingrid Lips, die veel kennis heeft van de complexe veranderingen in het sociaal domein en de gevolgen die dit heeft voor de inwoners van Delft. Klaas Herrema, die al acht jaar meedraait als commissielid, heeft zijn focus vooral op de groene en duurzame inrichting van de stad en staat op plek 3.

Hoogste nieuwkomer op de lijst is Rinske Wessels. Zij heeft vanuit haar werk ruime ervaring met participatieprocessen van onderaf. Deyar Jaff, vijfde op de lijst, is een van de nieuwe jonge enthousiaste leden met een brede interesse in en kennis over stedelijke leefomgeving.  Timo Töns, zesde op de lijst, brengt bestuurlijke ervaring mee uit studentenvereniging Sint Jansbrug, waar hij in 2014-2015 president was.

Plekken 7, 8, 9 en 10 worden ingenomen door Catherine bij de Vaate, Cheraldine Osepa, Geert Jan Braber en Claudia Hofemann. Catherine was eerder raadslid en heeft op europees, nationaal en lokaal niveau ervaring met beleidsvorming. Cheraldine organiseert en doet mee aan activiteiten die naadloos passen in een partij die steeds op zoek gaat naar verbinding en harmonie tussen de maatschappelijke groeperingen. Geert Jan zet zich in voor echte democratische besluitvorming en Claudia heeft een grote passie voor duurzaamheid.

De huidige GroenLinks wethouder Stephan Brandligt heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.

Ook Tijn Noordenbos heeft zich beschikbaar gesteld voor het wethouderschap.

Het is uiteindelijk aan de fractie om op grond van de resultaten aan de onderhandelingstafel om een geschikte wethouder voor te dragen.