IKEA omarmt wensen GroenLinks

Op aandringen van GroenLinks Delft gaan de gemeente en IKEA weer om tafel zitten om afspraken te maken over de groene aankleding van de achterkant van IKEA en de beperking van de lichthinder vanuit de parkeertoren. Wij rekenen op een mooi eindresultaat dat past bij Delft als duurzame stad en IKEA als innovatief duurzaam bedrijf

De gemeenteraad besprak deze week het geactualiseerde bestemmingsplan Noordoost (Vrijenban en het IKEA-terrein) en dat was voor ons hét moment om de gevolgen van de uitbreiding van IKEA voor de omgeving opnieuw te bespreken.

In het vorige bestemmingsplan waren maatregelen opgenomen om de achterzijde te vergroenen zodat de Blauwe Doos niet meer te zien was vanuit de Bieslandse Bovenpolder. De lichtuitstraling vanuit de parkeergarage zou ook beperkt worden. Helaas zijn de voorgeschreven maatregelen de afgelopen jaren niet allemaal uitgevoerd en bleef een echte landschappelijke inpassing uit. Dat moet anders, vindt GroenLinks.

In de commissie Ruimte en Verkeer reageerde wethouder Förster erg lauw op ons pleidooi om de grote blauwe IKEA-doos zoveel mogelijk te camoufleren met groen en de lichtuitstraling van de parkeertoren te beperken. De wethouder vond het allemaal niet nodig. Maar GroenLinks kreeg steun van diverse fracties en van IKEA zelf.
IKEA liet in een brief weten dat het de lichtuitstraling van de parkeertoren zal beperken – onder meer door lichtsensoren en voorzieningen aan de gevels. Zo hoort het ook als je duurzaamheid als grootwinkelbedrijf serieus neemt, vindt GroenLinks. Minder licht is immers goed voor het natuurgebied de Bieslandse Bovenpolder , maar betekent ook dat je energie bespaart. IKEA schrijft graag met de gemeente in overleg te gaan om het bedrijfspand in te passen in de groene omgeving.

GroenLinks is blij dat IKEA deze brief aan de raad heeft gestuurd. Na de toezegging van wethouder Förster dat hij snel met IKEA aan tafel gaat, de stadsecoloog bij de gesprekken betrekt en de uitkomsten voor 1 juli aan de gemeenteraad terugkoppelt, is GroenLinks akkoord gegaan met het bestemmingsplan