Iedereen moet over de brug komen

Het project St. Sebastiaansbrug is met recht een hoofdpijndossier.Wie had in 2006 bij aanvang van het project verwacht dat de trein eerder door de spoortunnel rijdt, dan de tram over de Sebastiaansbrug? Niemand. Maar dat gaat wel gebeuren.

Vanaf 2008 wordt de ene na de andere tegenvaller in de raad besproken. Technische tegenvallers, financiële tegenvallers, discussies over de kostenverdeling tussen gemeente/provincie/stadsgewest, twee stopgezette aanbestedingen (2009 en 2010), twee bestemmingsplanprocedures (2009 en 2013) en een addendum eind 2013 met aanvullende afspraken. GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 16 oktober wederom gepleit voor een grondig onderzoek naar dit project. Hoe heeft dit project nou zo uit de bocht kunnen vliegen?

Maar eerst, eerst moet Delft verder met deze brug. Want GroenLinks wil de brug én de tram. Jaren geleden, in het Lokaal Verkeer en Vervoer Plan, is al gekozen voor deze tram en GroenLinks staat nog steeds achter deze keuze. De tram is belangrijk voor de ontsluiting van Delft Zuidoost, met de TU, de hogeschool en alle bedrijven. 

Dit voorjaar had het college weer slecht nieuws voor de gemeenteraad – weer vertraging van de reconstructie van de brug en daarmee de tram. Vertraging en ook extra kosten. Het leek er even op dat alleen Delft voor de extra kosten zou opdraaien. Het college ging in de zomermaanden met provincie en stadsgewest in gesprek. De raad had aan wethouder Harpe de opdracht meegegeven dat Delft geen extra kosten ten opzichte van het addendum uit 2013 wilde betalen. Het resultaat van de onderhandelingen is dat de partners deze extra kosten dragen. Dat is terecht, want ook zij hebben belang bij de realisatie van de St. Sebastiaansbrug. Het is geen reden om de vlag uit te steken, maar het college heeft wel aan de opdracht van de raad voldaan!

Nu is het belangrijk dat het project zo goed mogelijk geleid wordt. GroenLinks vindt het dan ook goed dat de afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden in september zijn aangescherpt. De brug moet nu zonder vertraging en verdere meerkosten voor Delft worden gebouwd. Er mag geen Delftse euro extra bij, vandaar dat we de motie hierover mee hebben ingediend.