Huisuitzettingen gezinnen zo veel mogelijk voorkomen

De gemeente werkt goed samen met woningcorporaties en de hulpverlening om huisuitzettingen van gezinnen, kwetsbare ouderen en mensen die gebruik maken van hulpverlening zo veel mogelijk te voorkomen. Daarover zijn afspraken gemaakt. Het resultaat is dat het aantal huisuitzettingen is gedaald.

GroenLinks kwam in de raadsvergadering van 23 februari tot de conclusie dat het college er alles aan doet om huisuitzettingen te voorkomen. Om tot deze conclusie te komen heeft GroenLinks na de commissie informatieve vragen gesteld aan de gemeente en is de fractie in gesprek gegaan met woningcorporaties

Politiek besluit om te stoppen met huisuitzettingen helpt niet

We kunnen makkelijk roepen vanuit de politiek dat we geen gezinnen uit huis zetten. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. In de praktijk werkt dit gedragsverandering, die nodig is om uit de schulden te komen, tegen. Het is belangrijk dat hulpverleners in samenspraak met de woningcorporaties datgene kunnen doen wat het beste is voor de kinderen in een gezin. Daar moet je vanuit de politiek de ruimte voor geven.

Er vroeg bij zijn bij huurschuld

GroenLinks heeft er in de raad voor gepleit, dat er altijd, voordat er een deurwaarder op de stoep staat,  hulp vanuit de gemeente wordt ingeschakeld om te kijken wat er aan de hand is. Vaak gaat er meer problematiek schuil achter  schulden. Door er vroeg bij te zijn, kan stapeling van de ene boete op de andere worden voorkomen. Nog voordat mensen geen uitweg meer zien. Voordat bewindvoerders en schuldeisers veel te veel overheidsgeld verdienen aan gezinnen die in armoede leven. Om hier meer medewerkers voor in te zetten is extra geld nodig. Het is een investering die zichzelf terugverdient door huisuitzetting te voorkomen. Het bespaart de gemeente maatschappelijke opvang en hulp voor een dakloos gezin van ca. 50.000,= en de kosten voor bewindvoering bij schulden. GroenLinks zal hiervoor bij het bespreken van de kadernota met een voorstel komen.