Hoogste tijd voor een echte healing environment rond Reinier de Graaf

Het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis is al bijna een jaar in gebruik. GroenLinks vindt het de hoogste tijd voor een groene inrichting van de omgeving, zoals omschreven in het bestemmingsplan.

Afgelopen week sprak de commissie Ruimte en Verkeer over het bestemmingsplan waarin de ontwikkeling van de parkeergarage van het Reinier de Graaf Gasthuis mogelijk wordt gemaakt. Tijdens de bespreking heeft GroenLinks haar teleurstelling uitgesproken over het ontbreken van eerder toegezegde groene gevels en daken. GroenLinks heeft bij het college aangedrongen op een groene inrichting van het gehele plangebied. Nu is het nog een landschap van steen en asfalt.

Het nieuwe ziekenhuis (compleet met Pharmafilter) is bijna een jaar in gebruik. De parkeergarage kan binnenkort gebouwd worden. Het is nu de hoogste tijd om het terrein rondom het ziekenhuis groen in te richten. Zo had bijvoorbeeld de ecozone aan de Brahmslaan al lang kunnen worden aangelegd. Het gemeentelijke beleid is immers gericht op het realiseren van een groene omgeving, zoals beschreven is in het bestemmingsplan, met een accent op healing environment: 'Voor het plangebied wordt ingezet op het sociaal en economisch perspectief om een aantrekkelijk groene en gezondheid bevorderende omgeving te realiseren… Vanuit fysisch perspectief wordt ingezet op maatregelen in relatie tot klimaatbestendigheid. Aan de rand van het plangebied ligt de stedelijke ecologische hoofdstructuur waarbij het ecologisch perspectief leidend is.'

In 2017 wordt de Reinier de Graafweg verbreed door de gemeente Delft. Er komt een aparte baan voor het openbaar vervoer. De weg krijgt een directe verbinding met de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam. Reden te meer om snel met de groene inrichting van het gebied te starten.