Willen wij ons doel voor 2030 - een halvering van de CO2-uitstoot – bereiken, dan moeten wij nu meters maken, dus concrete stappen zetten. Energiebesparing is hier cruciaal: het is op dit moment de snelste en goedkoopste manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. We moeten efficiënter omgaan met energie: woningen, kantoren en andere gebouwen beter isoleren, de behoefte voor warmte en koelte in kaart brengen en waar mogelijk duurzame energie opwekken.

Voor Delftenaren die meer informatie willen hebben en willen weten hoe zij zelf een steentje kunnen bijdragen en hun eigen energievraag kunnen reduceren, is er sinds kort 015Duurzaam. Hier kun je terecht voor webinars en vrijblijvend advies. 

De verwarming is de grootste energieverbruiker. In het warmteplan, dat de gemeente eind dit jaar vaststelt, onderzoekt de gemeente voor welke wijk welk systeem de beste keuze is. Voor GroenLinks Delft is het belangrijk dat de warmtetransitie solidair is, dat kosten en lasten eerlijk verdeeld worden en dat we keuzes maken die niet alleen de laagste maatschappelijke kosten maar ook een hoge maatschappelijke waarde hebben.

Het warmteplan maakt de gemeente niet alleen; ook bewoners worden betrokken, bijvoorbeeld bij de bewonersavond van afgelopen week. En bij het maken van de plannen zelf worden bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van de verschillende wijken en buurtinitatieven actief betrokken.

Op regionaal niveau werkt de gemeente nauw samen andere gemeenten. In het kader van de RES (Regionale EnergieStrategie) is men op zoek naar synergie-effecten, bijvoorbeeld met de warmtelink, een transportleiding voor de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Restwarmte die in een keer 5000 Delftse huurwoningen, 70 woongebouwen in Voorhof en Buitenhof van warmte zou kunnen voorzien.

Op donderdag 27 mei is de RES in de commissievergadering besproken, op 17 juni besluit de gemeenteraad over het voorstel. Het warmteplan stelt de gemeenteraad eind 2021 vast. Daarna begint de gemeente met het opstellen van uitvoeringsplannen per buurt. In de jaren erna worden de plannen concreet; specifieke technieken, maatregelen en kosten per buurt worden in kaart gebracht, maar ook hoe de gemeente bewoners het best kan ondersteunen.

Meer informatie over het warmteplan van de gemeente Delft is hieronder te vinden.