Het beste voor de scholen én Tanthof

De drie schoolbesturen van het katholieke, christelijke en openbare basisonderwijs willen dat er in Tanthof één locatie komt voor alle basisscholen in Tanthof. Ieder schoolbestuur wil twee scholen fuseren tot elk één aparte katholieke, christelijke en openbare basisschool. GroenLinks vindt dat er bij het onderzoeken van de haalbaarheid van één locatie voor drie scholen in Tanthof niet alleen gekeken dient te worden naar wat voor de schoolbesturen het beste is, maar ook wat de impact is voor de wijk. Wat het betekent voor de verkeersveiligheid, het groen, de sociale functie en de winkels als de scholen uit de huidige centraal gelegen locaties in Oost en West verdwijnen.

GroenLinks deelt de zorgen hierover van de bewoners en insprekers bij de raadscommissie in het stadhuis. De bewoners die kwamen inspreken willen de huidige locaties voor de scholen op loopafstand, centraal gelegen en dicht bij de winkels in Tanthof Oost en West behouden. Ze vragen de gemeente ook hiervan de haalbaarheid te onderzoeken. De gemeente heeft onlangs in de wijk met veel bewoners gesproken over de toekomst van Tanthof. Wat de ideeën zijn om er voor te zorgen, dat Tanthof een aantrekkelijk wijk is en blijft om in te wonen. Onze fractie is benieuwd en wil eerst weten wat de uitkomsten van deze gesprekken zijn. GroenLinks vindt het belangrijk dat er ook iets met deze ideeën gedaan wordt en niet dat er alleen naar de schoolbesturen geluisterd wordt.

Er zijn minder scholen nodig, omdat het leerlingen aantal in Tanthof is afgenomen naar 1000. De prognose van de gemeente is, dat dit aantal structureel is. De schoolgebouwen zijn verouderd en daarom is nieuwbouw nodig. De schoolbesturen vragen nu om een  vanuit Tanthof Oost en Tanthof West goed bereikbare centrale locatie voor drie scholen. Zij kijken naar wat er voor goede kwaliteit van onderwijs het beste is voor de leerlingen in Tanthof. De gemeente die dient te zorgen voor de huisvesting van scholen voert daarom een haalbaarheidsonderzoek uit naar een locatie in het Abtswoudse Park en op de plek van de Kinderboerderij aan de Kalfjeslaan. Voor de kinderboerderij wordt naar een nieuwe geschikte locatie gezocht. Omdat de schoolbesturen twee locaties zoals de bewoners tijdens de commissie voorstelden niet haalbaar achten wordt deze optie vanuit de bewoners niet onderzocht.

De uitkomst van het onderzoek naar de locaties in het Abtswoudes Park en de kinderboerderij zal GroenLinks alleen positief beoordelen als het integraal bijdraagt aan Tanthof als aantrekkelijke wijk om te wonen.