Met het Herstelbesluit zegt de gemeente een paar gebreken in het bestemmingsplan te repareren en worden een aantal (juridische) teksten aangepast. De gewijzigde onderdelen zijn vooral een aanscherping, verduidelijking of nuancering van het bestemmingsplan. Het herstelbesluit ligt ter inzage op het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen tot eind december reageren op de inhoud. Antoinette Wijffels gaf aan dat zij het absoluut oneens is met de aanpassingen en sprak over een gigantisch moeras van regels waar volgens haar niemand meer wijs uit kan worden. Vandaar haar pleidooi om onder andere nog eens goed te kijken naar de consequenties van de aangepaste definities voor evenementen en festiviteiten. Hierover zijn technische vragen gesteld. Voor GroenLinks klonken de antwoorden redelijk geruststellend.

Volgens de gemeente kan Lijm&Cultuur in de toekomst alles organiseren wat ze tot nu toe ook hebben kunnen organiseren. Wij durven natuurlijk niet met 100% zekerheid te beweren dat de toekomst van Lijm&Cultuur hiermee gewaarborgd is. GroenLinks is echter wel van mening dat, als in de praktijk blijkt dat de regels in het bestemmingsplan belemmerend werken, serieus moet worden overwogen om die regels dan onder de loep te nemen en eventueel aan te passen, rekening houdend met de basis uitgangspunten van het bestemmingsplan. Lijm&Cultuur moet gewoon lekker kunnen doen wat ze altijd al deden, en waar ze goed in zijn. En eigenlijk zouden zij hun creativiteit ook moeten inzetten voor laagdrempelige cultuur in de wijken. Zo kunnen zij dan mede zorgen voor het fantastische levendige gebied dat wij van Schieoevers Noord willen maken; een gemengde wijk voor wonen, werken, (maatschappelijke) voorzieningen, cultuur en recreatie.