Harde knallen grootste vuurwerkergernis

Harde knallen waren bij de afgelopen jaarwisseling de grootste vuurwerkergernis. Dat blijkt uit een inventarisatie van de klachten van het meldpunt vuurwerkoverlast van GroenLinks. Veertig procent van de meldingen gaat over overlast van vuurwerkbommen, waardoor mensen soms nachten uit hun slaap zijn gehouden. In totaal kwamen er landelijk 82.212 meldingen binnen, in Delft waren er bijna 500 meldingen.

Een andere grote bron van ergernis was het te vroeg afsteken van vuurwerk (34 procent). Na de start van de vuurwerkverkoop - vier dagen voor Oud en Nieuw -  nam het aantal klachten op het meldpunt explosief toe. Andere meldingen gingen over vuurwerkstress bij huisdieren (11 procent) en over vuurwerkschade en gevaarlijke situaties op straat (8 procent). Fractievoorzitter Fleur Norbruis van GroenLinks Delft: 'Vuurwerk zorgt ieder jaar voor steeds meer gewonden, geluidsoverlast en milieuvervuiling. Mensen vieren feest maar voelen zich niet veilig op straat. En dan nog de vernielingen van lantarenpalen, bushokjes en prullenbakken. Het is de hoogste tijd dat de politiek in actie komt.'

Uit peilingen van de website peil.nl blijkt dat steeds meer Nederlanders voor een vuurwerkverbod zijn. Half december was nog ongeveer 40 procent van de Nederlanders een voorstander, in de eerste week van januari was dat bijna 60 procent. Ruim 70 procent van de ondervraagden geeft aan overlast te hebben ondervonden van het vuurwerk. Cijfers waar de politiek niet meer omheen kan, vindt GroenLinks.

Het meldpunt vuurwerkoverlast is een initiatief van 15 lokale GroenLinks-fracties. Van 17 december tot 3 januari konden meldingen over vuurwerkoverlast worden gedaan. De GroenLinks-fracties overhandigen de meldingen op 16 januari aan de Tweede Kamer.

GroenLinks pleit voor een 'modernisering van de vuurwerktraditie'. Om overlast, schade en slachtoffers in de toekomst te voorkomen ziet de partij het liefst dat met Oud en Nieuw vuurwerk alleen professioneel wordt afgestoken.