GroenLinks wil schoon afval

GroenLinks is altijd een groot voorstander geweest van gescheiden inzamelen van huisvuil. GroenLinks streeft naar een “schoon” milieu door scheiding van grondstoffen en minder restafval. Het voorgestelde afvalbeleid van de gemeente Delft spreekt ons daarom erg aan. Afvalinzamelaar Avalex haalt de grondstoffen op die geschikt zijn voor hergebruik (groen, papier en plastic), maar verlaagt de ophaalservice op restafval. Deze nieuwe vorm van inzamelen bevordert de afvalscheiding en leidt tot verlaging van CO2 uitstoot doordat minder restafval in de verbrandingsoven verdwijnt.

Delft gaat omgekeerd inzamelen zoals dat in Utrecht, Amersfoort en Zwolle met succes  is ingevoerd. Het waardevolle afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier, plastic, blik en drankenkarton, wordt door Avalex regelmatig opgehaald. Restafval moet voortaan zelf worden weggebracht naar verzamelcontainers in de wijk. De gemeenteraad is tijdens een presentatie bij Avalex uitvoerig bijgepraat over de voor- en nadelen.

Alles valt en staat uiteindelijk met de uitvoering van het nieuwe inzamelen en de communicatie daarover. Avalex gaat aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsplan. GroenLinks heeft gevraagd om dat uitvoeringsplan in de commissie te bespreken. De wethouder heeft ons toegezegd dat de raad op enig moment het uitvoeringsplan ter beoordeling krijgt aangeboden, zodat we het aan kunnen passen als dat nodig is. Ook de jaarplannen met financiële onderbouwing worden aan de raad voorgelegd en besproken.

GroenLinks steunt het voorstel voor nieuw afvalbeleid van harte. En we wensen VVD-wethouder Harpe veel succes bij de voorbereiding en uitvoering ervan.