GroenLinks steunt afvalscheiding aan de bron

Het Nieuwe Inzamelen gaat door in meeste wijken van Delft

Als het aan GroenLinks Delft ligt, scheiden vrijwel alle Delftse huishoudens straks zelf in hun afval. Papier, gft en pmd (plastic, metaal en drinkpakken) worden straks gescheiden ingezameld, zodat het aandeel restafval kleiner wordt. Daarom heeft GroenLinks begin november de motie “Naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding in Delft” gesteund.

Delft wil de rest-afvalproductie de komende jaren reduceren van 200 kg naar 100 kg per huishouden per jaar. Dit kan met Het Nieuwe Inzamelen (HNI), zoals dit afvalscheidingsysteem heet. Raadslid Timo Töns: “Het afval bij de bron scheiden in plaats van later uit elkaar halen is momenteel de meest haalbare manier om onze doelstellingen op korte termijn te behalen. Elke vertraging aan de invoering leidt direct tot uitstel van ons doel van 100 kg.”       

“Toch betekent dat niet dat we zonder meer overal HNI kunnen invoeren”, vertelt Töns. “In bepaalde wijken is het invoeren van HNI lastiger dan in andere. Dit vraagt voor maatwerk, maar er is met slimme oplossingen, zoals nascheiding, veel mogelijk. Maar in alle wijken waar HNI goed is in te voeren, gaan we dus door met het invoeren.”