GroenLinks stemt tegen aanpassing Bestemmingsplan Harnaschpolder

De gemeente Delft heeft, al jaren geleden, een “knip” beloofd tussen het oostelijk en westelijk deel van de wijk Harnaschpolder. Een knip, in de vorm van een bussluis, moet de overlast van auto's op de Kristalweg beperken. Maar in de toelichting bij het bestemmingsplan “Harnaschpolder aanpassing 2012” wordt met geen woord gerept over die knip.

Sterker nog: er wordt de suggestie gewekt dat auto's via de Kristalweg een vrije doorgang hebben naar het centrum van Delft.

En daar zijn wij tegen!

Bij het lezen van het bestemmingsplan Harnaschpolder aanpassing 2012 deden wij een onthutsende constatering. Ons viel op dat de toelichting bij de bovengrondse infrastructuur niet hetzelfde is als die in het oorspronkelijke bestemmingsplan Harnaschpolder. De uitvoerige tekst over de "knip" ............. Die is helemaal weggelaten!!! Met verschillende teksten over hetzelfde onderwerp creëer je onduidelijkheid, verwarring en onrust. Je hoeft geen jurist te zijn om te kunnen concluderen dat met de goedkeuring van dit bestemmingsplan de voorstanders van een knip in hun hemd worden gezet. Het maakt letterlijk de weg vrij voor autoverkeer over de Kristalweg, zonder obstakels. Daarom vonden wij het van groot belang dat de toelichting bij de infrastructuur uit het oorspronkelijke bestemmingsplan Harnaschpolder integraal werd overgenomen in de aanpassing 2012, dus inclusief de uitvoerige tekst over de "knip".

Helaas keken de wethouder en alle overige politieke partijen hier anders tegenaan. Binnenkort wordt in de commissie SVR gesproken over een onderzoek dat is uitgevoerd over de "knip". We houden u op de hoogte .......