GroenLinks maakt het verschil in duurzaamheid Delft

Delft moet in haar Klimaatadaptatiestrategie meer rekening houden met droogte. Dat heeft de GroenLinks-fractie aangegeven in de Gemeenteraadsvergadering van 16 mei. Ook moet er een duidelijk uitvoeringsplan komen, met daarbij de budgets per stap.

Delft moet in haar Klimaatadaptatiestrategie meer rekening houden met droogte. Dat heeft de GroenLinks-fractie aangegeven in de Gemeenteraadsvergadering van 16 mei. Ook moet er een duidelijk uitvoeringsplan komen, met daarbij de budgets per stap.

“We zijn gewend om het regenwater zo snel mogelijk af te voeren na een flinke bui”, vertelt fractielid Rinske Wessels. “Maar droogte is ook een probleem. In sommige regio’s in Nederland is het grondwaterpeil nog steeds lager dan normaal door de droogte van vorige zomer. In natte perioden moet het water juist langer vast worden gehouden, zodat in droge perioden het groen voldoende water krijgt.”

Ook heeft GroenLinks op 16 mei in de gemeenteraad gevraagd om een duidelijk plan te verzorgen, met voor elke stap een budget. Wessels: “In Hof van Delft wordt de riolering vervangen en tegelijk het regenwater afgekoppeld van het riool. Dat gaat in andere wijken ook zo gebeuren. Daarnaast gaat de gemeente met bewoners kijken hoe zowel de straat als de tuinen groener kunnen worden.”

Zonnepanelen

Verder krijgen binnenstadbewoners meer vrijheid als ze zonnepanelen willen aanleggen op hun dak. De gemeente laat zonnepanelen vergunningsvrij toe als ze voldoen aan bepaalde criteria. Dankzij STIP, GroenLinks en ChristenUnie zijn deze criteria nu verruimd. Wessels: “Eerst waren alleen zwarte panelen zonder aluminium rand toegestaan. Maar nu is de formulering aangepast: de zonnepanelen moeten goed geïntegreerd zijn in het bestaande dak. Zonnepanelen in de vorm van dakpannen mogen dus ook.”

Door Mariëtte Bliekendaal

 

De notulen van de vergadering zijn na te lezen op het Raad Informatie-systeem (Agendapunten 8.2 en 8.6)

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796