GroenLinks Delft tegen het strafbaar stellen van illegaliteit

In het regeerakkoord van de PvdA-VVD is afgesproken dat illegaal verblijf strafbaar gesteld moet worden. Hiertoe is op 14 januari een wetsvoorstel ingediend. GroenLinks Delft is tegen dit wetsvoorstel: strafbaarstelling van illegaliteit staat op gespannen voet met fundamentele mensenrechten.

Kort gezegd houdt het voorstel in dat mensen die illegaal in Nederland zijn, een overtreding begaan. De sanctie hierop is een geldboete (max. € 3.900,-). Als iemand de boete niet betaald, is gevangenisstraf het mogelijke gevolg. Bij recidive kan iemand zelfs een inreisverbod opgelegd krijgen. Op het niet naleven hiervan staat een gevangenisstraf van 6 maanden.

GroenLinks is tegen dit wetsvoorstel. Strafbaarstelling van illegaliteit staat op gespannen voet met fundamentele mensenrechten, internationale verdragen en het treft vooral de meest kwetsbare groepen. Daarnaast biedt dit voorstel geen oplossing voor illegaliteit, maar brengt het juist ongewenste gedragsveranderingen teweeg: kinderen worden van school gehaald en instanties worden gemeden.

Aangezien de uitvoering en de effecten van deze maatregelen bij de gemeente Delft komen te liggen heeft GroenLinks, samen met D66, de volgende vragen aan het college schriftelijk gesteld:

1. Hoe staat het college tegenover strafbaarstelling van illegaliteit?

2. Hoe denkt het college het wetsvoorstel te gaan uitvoeren en handhaven en welke kosten zijn hieraan verbonden?

3. Hoe wil het college omgaan met negatieve bijeffecten zoals minder zicht op aard en omvang illegaliteit en de positie van kwetsbare groepen in de gemeente?

4. Wat gaat het college doen met de illegalen die op dit moment gebruik maken van de noodopvang?