GroenLinks in de media

GroenLinks Delft in de media

Energieneutrale stad in 2025 en Jaren van bezuinigen werpt vruchten af

Energieneutrale stad in 2025
Rabobank en de Gemeente Delft gaan samenwerken aan een energieneutrale stad in 2025. Namens de Gemeente Delft tekende GroenLinks wethouder Stephan Brandligt de E-deal ‘Duurzaam zakelijk vastgoed’.

https://www.delftopzondag.nl/reader/22688/33764/concreet-zakelijk-vastgoed-verduurzamen

 

“Jaren van bezuinigen werpt vruchten af”
Frank van Vliet over de programmabegroting 2020-2023: “Delft gaat voortvarend aan de slag met verduurzaming van energie en mobiliteit, klimaatadaptatie, banen op alle niveaus, aanpak van schuldenproblematiek, woningbouw, samen sporten en meer groen. Dat maakt GroenLinks enthousiast over deze begroting.”

- - - - - - - - - -

Delft gaat voortvarend aan de slag met verduurzaming van energie en mobiliteit, klimaatadaptatie, banen op alle niveau’s, aanpak van schuldenproblematiek, woningenbouw, samen sporten en meer groen. Dat maakt GroenLinks enthousiast over deze begroting.
Het actieplan Sociaal Domein zet in op preventie: problemen voorkomen bij de mensen waar het om gaat en tegelijkertijd geld besparen bij de gemeente. Dat is precies waar GroenLinks altijd voor pleit. Het uit zich bijvoorbeeld in begeleiding aan jonge moeders, “Werk als medicijn” en “Eerder Melden, Minder Achterstanden”.
De energietransitie staat hoog op de agenda van GroenLinks én van de gemeente, met de aanleg van een warmtenet waarmee duizenden woningen van het gas af gaan. Ook komt er voorlichting voor wie zelf met zijn huis aan de slag wil.
GroenLinks ziet uit naar de nieuwe plannen voor mobiliteit, met daarin meer fiets en leefbare straten met minder auto’s.
Voor alle woningzoekenden is het goed dat er stevig wordt gebouwd.  GroenLinks vindt het daarbij belangrijk dat de TU-wijk mee gaat doen als volwaardige wijk van de stad, waar je plezierig woont en waar Delftenaren graag komen.
GroenLinks steunt de extra focus op cultuur in de wijken en wil investeren in de gedragen plannen voor Prinsenhof. Het debat over toerisme in de stad leeft en moet met alle partijen worden gevoerd.
De jaren van scherp bezuinigen werpen nu hun vruchten af. Delft bouwt aan een duurzame toekomst!

- - - - - - - - - -

https://www.delftopzondag.nl/reader/22691#p=