GroenLinks deelt zorgen Fietsersbond

Op uitnodiging van de Delftse Fietsersbond fietste een aantal leden van de commissie Ruimte Verkeer en Wonen (namens GroenLinks Dominique en Fleur) vorige week een rondje Delft. Lees hier een verslag.

Vertegenwoordigers van GroenLinks, Stip, VVD, CDA en Fractie van Koppen werden door de belangenbehartigers van de fietsers langs vele kruisingen en bruggen geleid. Steeds volgde een uitleg van het betreffende knel- of aandachtspunt. Centraal stond dat de ontwerper of tekenaar regelmatig vanachter de tekentafel en niet vanuit de praktijk werkt.

Met als dieptepunt de Zuidwal. GroenLinks vroeg hier eerder aandacht voor. Een te smal fietspad, zonder comfortabel asfalt en met een Eftelingachtige helling richting Hamtunnel. Ook de ‘Abtswoudse trappen’ kregen de handen van de Fietsersbond en de deelnemende commissieleden niet op elkaar. Op de TU campus wezen de fietsadviseurs op de drukte in de spits en de noodzaak van extra routes. Bijvoorbeeld door van de Leeghwaterstraat een fietsstraat te maken.

De Spoorzone blijft één groot aandachtsgebied als het gaat om fietsveiligheid en fietscomfort. De Fietsersbond wees nog maar eens op de onlogische noord-zuidverbinding bij Molen De Roos en de doorgang bij het Bolwerk, die tot veel vreemde verkeerssituaties leidt.

GroenLinks zal de vinger aan de pols blijven houden als het gaat om de fietsroutes in Delft en horen graag van fietsers wat hun ervaringen zijn. De laatste tijd bereiken ons bijvoorbeeld veel klachten over de ondergrondse fietsenstalling bij het station. En terecht. 

De ondergrondse fietsenstalling bij het station Delft is sinds de opening overvol. Zo vol dat er in de rekken vaak geen plek is en fietsers hun fietsen buiten de rekken plaatsen. Chaos, ontoegankelijke en onveilige situaties zijn het gevolg. GroenLinks zal het college hier de komende vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen vragen over stellen. We zijn bijvoorbeeld benieuwd wat de hulpdiensten van de chaotische situatie vinden en of zij de veiligheid nog wel kunnen garanderen.