GroenLinks bezoekt de Minstreel

Op 20 februari is door GroenLinks Delft een bezoek gebracht aan bewonerscommissie de Minstreel in de Fledderusbuurt. De drie vertegenwoordigers van GroenLinks Delft werden ontvangen door een bij de buurt zeer betrokken en actieve groep bewoners. De Fledderusbuurt is een deel van de Buitenhof met flats tussen de Van der Slootsingel en de Gilleswijk. In de Fledderusbuurt staan een aantal flats met ongeveer 500 goed betaalbare huurappartementen van Woonbron. Woonbron heeft het plan om ongeveer de helft van deze appartementen over een langere periode via de TeWoon regeling te koop aan te bieden.

De Fledderusbuurt is de laatste jaren volgens de bewoners achteruit aan het gaan en daar willen zij samen met de gemeente en Woonbron wat aan doen. Geen ego maar lego - is de leus van het plan dat in samenwerking met bewoners is opgesteld tijdens drie bijeenkomsten in het buurthuis. In het plan zijn een aantal concrete acties opgenomen die momenteel verder uitgewerkt worden, te weten:

1. hoe kom ik in contact met mijn "moeilijker benaderbare" buren 2. afspraken over beheer en indeling van de buitenruimte 3. activiteiten voor de buurt en in het buurthuis 4. een speelplek voor jong en oud 5. bereikbaarheid met openbaarvervoer 6. maken van flatafspraken met elkaar

Voor het realiseren van deze plannen heeft de bewonersvereniging ondersteuning nodig van bewoners in de wijk, van de gemeente en door Woonbron. Door gemeente en Woonbron is volmondig ja gezegd tegen de plannen. De bewonersvereniging is wel benieuwd wat daarvan overblijft na verdere invulling van de acties. Door zichtbaar zaken aan te pakken in de buurt wil de bewonersvereniging de drempel om mee te doen verlagen. Met enige jaloezie wordt gekeken naar de financiele ruimte die in de Gilles wijk beschikbaar is voor verbetering van de buurt.

Wat kan GroenLinks Delft betekenen was de terechte vraag. Wij zullen ons hard maken voor goed openbaar vervoer in de wijk en roepen de bewoners op om ook zich actief op te stellen (door inspraakreacties naar Stadsgewest Haaglanden op te sturen en in te spreken in de commissie). Wij gaan navragen of wellicht een deel van de middelen voor de Buitenhof ook in de Fledderusbuurt besteed wordt. Wij zullen blijven streven naar meer zeggenschap van de buurtbewoners over hun wijk, inclusief zeggenschap over de beschikbare middelen. GroenLinks Delft wenst de bewonersvereniging De Minstreel heel veel succes met hun plannen en willen ze daarin steunen.