Ontwikkelaar Kennemerland heeft de braakliggende grond aan de Kruisstraat gekocht van de gemeente en wil op het terrein van de voormalige bibliotheek een grote supermarkt bouwen. GroenLinks vindt het een slecht plan.

GroenLinks vindt het bouwplan vreselijk: een grijze lelijke doos die niet past in de historische binnenstad.  We zijn stomverbaasd dat stadsbouwmeester en welstandscommissie een positief advies hebben gegeven. 

Net als de omwonenden maken we ons zorgen om het vele verkeer (auto’s van klanten en vrachtwagens van leveranciers) dat de supermarkt zal aantrekken. Bovenop het vrachtverkeer dat al in deze hoek van de binnenstad rijdt en keert. 

GroenLinks voelt zich ook misleid. Bij het overleg over bestemmingsplan Binnenstad in 2012 en 2013 zijn de kansenlocaties (zoals de voormalige bibliotheek) uitgebreid besproken. Het college wilde van de knellende regels af en de kansenlocatie globaler bestemmen. Wij waren toen niet enthousiast. Uiteindelijk is afgesproken dat er geen wijzigingsregels zouden worden opgenomen. Bij een concreet plan zou een aparte procedure worden doorlopen, waarbij de belangen van belanghebbenden zorgvuldig zouden worden afgewogen. 

Het college heeft GroenLinks er niet van kunnen overtuigen dat de belangen van de buurt zorgvuldig zijn afgewogen. Bovendien is de raad op geen enkele manier bij de planontwikkeling betrokken. Destijds tijdens de bestemmingsplanprocedure zei het college: "er komt overleg als er een concreet plan is” en nu er een concreet plan is, schrijft het college “er is overleg geweest tijdens de bestemmingsplanprocedure”. Stad en gemeenteraad staan zo buitenspel bij deze belangrijke ontwikkeling in de binnenstad.

Volgens het college mag de grootschalige functie en deze (armzalige) vormgeving binnen de regels van het bestemmingsplan. Als dat al zo is, vindt GroenLinks deze ontwikkeling niet in de geest van het bestemmingsplan. En ook zeker niet stroken met de motie Groen en Innovatie die in 2007 door een grote meerderheid in de raad is aangenomen.

GroenLinks heeft het college verzocht nog maar eens heel goed na te denken of dit het juiste plan op de juiste plaats is. Veel fracties willen het plan van tafel zodat het college zich afgelopen week gedwongen zag toe te zeggen de raad te informeren over de gevolgen van het stopzetten van de procedure. Wordt binnenkort vervolgd.