Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Gemeente kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente moet goederen en diensten op een maatschappelijk verantwoorde manier inkopen. Dat is de strekking van de motie die GroenLinks tijdens de begrotingsraad heeft ingediend en die met een ruime meerderheid is aangenomen door de raad.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat de gemeente niet alleen naar de prijs van producten en diensten kijkt, maar ook rekening houdt met de effecten op mens en milieu. Daarbij zijn onder ander de volgende thema’s aan de orde:

  • Milieuvriendelijk inkopen (bijvoorbeeld energiezuinig);
  • Biobased inkopen (bijvoorbeeld gefabriceerd met bioplastics gemaakt van planten);
  • Circulair inkopen (waarbij goederen of onderdelen worden hergebruikt);
  • Innovatiegericht inkopen (door ruimte te bieden aan partijen die een innovatieve oplossing hebben bedacht);
  • Internationale sociale voorwaarden (bijvoorbeeld geen kinderarbeid);
  • Social return (bijvoorbeeld door de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt);
  • Kansen voor MKB (door bijvoorbeeld kleinere hoeveelheden uit te vragen en geen bijzondere geschiktheidseisen te stellen).

De gemeente is op dit moment bezig haar inkoopbeleid te herzien. Tot nu toe werden maatschappelijke overwegingen nog af en toe toegepast, maar in de toekomst bij iedere inkoop. Daarmee wordt het bedrijfsleven aangezet om meer te innoveren en te verduurzamen en geeft de overheid het goede voorbeeld.