Fractie reikt Delft je wordt Steeds Leuker!-prijs uit

Op vrijdag 10 december heeft de fractie van GroenLinks Delft voor de achtste keer de ‘Delft je wordt steeds leuker!’ prijs uitgereikt. Ditmaal is de prijs naar Hans Meijer van Hotel de Plataan gegaan. Dit hotel zet zich op diverse manieren in voor duurzaam en verantwoord ondernemerschap in de Delftse binnenstad.

 

GroenLinks-Wethouder Saskia Bolten (Duurzaamheid) prees in een toespraak het doorzettingsvermogen en het geloof in een duurzame toekomst: Hoewel je leeft van de gasten van vandaag, laten jullie de gasten van de toekomst meeprofiteren! Verder wenste de wethouder het hotel veel succes toe met het uitvoeren van het ambitieuze milieuprogramma en sprak ze haar waardering uit voor het gebruik van fairtrade-producten.

De prijs wordt ieder jaar toegekend aan initiatieven die positieve maatschappelijke betrokkenheid bij Delft tonen. GroenLinks laat hiermee haar waardering blijken voor de inzet van Hotel de Plataan, die in haar bedrijfsvoering niet alleen omzet, maar ook omgeving een belangrijke plaats toekent.

Achter de schermen is dat te zien dat aan het verminderen van de hoeveelheid afval, gescheiden inzameling daarvan en het gebruik van groene stroom en warmte-krachtkoppeling. Maar ook buiten is goed te zien dat de Plataan een groen hotel is. Natuurlijk aan de naamgever, de schitterende plataan die in 2008 werd verkozen tot de Delftse boom met de hoogste X-factor. Maar kijk je nog beter, dan zie je de vogel- en insectenkasten, de kippen die de restanten van het ontbijt omzetten in eitjes voor de volgende ochtend en de bijen die honing voor eigen gebruik produceren. Bijzondere aandacht van de fractie trok het sympathieke ‘Mussenhotel’ als kleine dependance van hotel de Plataan.

Hans Meijer heeft ook gemerkt dat het niet gemakkelijk is om het hotel in de historische binnenstad nóg duurzamer te maken. Het plan om het dak te voorzien van zonnepanelen en een kleine windmolen stuitte op de strenge eisen die aan het uiterlijk van het hotel worden gesteld. GroenLinks zet zich in om die regels te versoepelen. GroenLinks heeft modernere ideeën over schoonheid.