Een veilig station

Gisteravond sprak de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid over de veiligheid op station Delft naar aanleiding van het bericht dat Delft de grootschalige handhavingsacties op het station heeft beëindigd

Handhavingsacties Burgemeester Verkerk liet de gemeenteraad recent weten te stoppen met de grootschalige acties op het station. De veranderde stationsomgeving heeft de veiligheid(veiligheidsbeleving) vergroot.

De grootschalige handhavingsacties op station Delft waren onderdeel van een samenwerkingsverband van politie Haaglanden, de vervoersbedrijven, de KLPD en de gemeente Delft om het stationsgebied veilig te houden. Bij de acties werd veel mankracht ingezet om controles uit te voeren en bekeuringen uit te delen. GroenLinks kreeg vaak reacties uit de stad van mensen die zich door de  aanwezigheid van de grote politiemacht eerder onveilig dan veiliger voelden. Uit de evaluatie van deze grote handhavingsacties bleek keer op keer dat vooral lichte overtredingen werden geconstateerd en bestraft, zoals fietsen op de stoep.

GroenLinks, nooit een voorstander van deze handhavingsacties, is blij dat portefeuillehouder Verkerk heeft besloten met de acties te stoppen. Ze zijn niet proportioneel. Het is ook in lijn met de wens van de raad. In november 2011 diende GroenLinks, Stip, SP en D66 een motie in om de grootschalige acties te staken, waarop de portefeuillehouder aangaf met een brief te komen waarin zou worden ingegaan op de effectiviteit van handhavingsacties. De motie is daarop ingetrokken.

Cameratoezicht Als het station en het nieuwe stadskantoor klaar zijn worden de camera’s weggehaald. GroenLinks is daar blij mee. We vinden een veilig stationsgebied belangrijk en een goed ingericht stationsgebied met een open structuur en goede zichtlijnen zal meer aan de veiligheid bijdragen dan camera's.