Doe mee GroenLinks

Doe mee met GroenLinks Delft

In de rubriek ‘Doe Mee’ halen we steeds enkele activiteiten van de afdeling voor het voetlicht. Meer mogelijkheden vind je op de webpagina ‘Doe Mee’ van GroenLinks Delft.  Zin om mee te doen? Stuur een berichtje. Wil je iets doen maar zit er nu niks voor je bij, geef dan je interesses door aan het bestuur ( bestuur@groenlinksdelft.nl ). En wil je eerst gewoon eens komen kijken en luisteren, lees dan de berichten over de diverse bijeenkomsten, elders in deze Nieuwsbrief en op de website.  (A.L.)

Volkshuisvesting

 • Over volkshuisvesting bestaat binnen GroenLinks Delft een werkgroep die de gemeenteraadsfractie over raadsvoorstellen ondersteunt, ideeën en voorstellen ontwikkelt rond specifieke actuele thema’s, en acties en activiteiten organiseert op dit beleidsterrein. De werkgroep kent een vaste kern van leden, en een “schil” van incidenteel beschikbare mensen. Per groeps-e-mail worden leden en belangstellenden op de hoogte gehouden van wat er in de politiek op dit terrein speelt of waarover de fractie onze input wil. Zo willen we de komende tijd ideeën ontwikkelen:
 • over hoe we om moeten gaan met Airbnb,
 • over de vocht- en schimmelproblematiek in huurwoningen,
 • over de vraag hoe wij staan tegenover renovatie- en vervangende nieuwbouwprojecten (waar de SP zich altijd bij roert om het oude te verdedigen) en welke uitgangspunten we moeten gebruiken bij de beoordeling van zulke projecten,
 • over nieuwe vormen van huisvesting voor ouderen en hulpbehoevenden (zoals we vroeger aanleunwoningen en verzorgingstehuizen hadden), en
 • over de mogelijkheden om huisvesting van een basisschool te combineren met betaalbare seniorenwoningen voor als er een besluit over de scholen in Tanthof genomen moet gaan worden.
 • over het (mee) helpen organiseren van een regionale GroenLinksbijeenkomst in de komende maanden om gezamenlijk een verdedigingslinie te formuleren tegen de brede tendens dat minder sociale huurwoningen beter voor de gemeente zou zijn,

Wil je meer weten, meedoen als werkgroeplid of een keer meedoen bij zo'n concreet incidenteel onderwerp of met een ander volkshuisvestingsonderwerp? Of op de hoogte blijven van wat er speelt op dit beleidsterrein en zo nu en dan ook je mening geven en meediscussiëren? Je kan nadere informatie krijgen of je aanmelden voor die groeps-e-mail bij Paul de Graaf: p.degraaf@groenlinksdelft.nl / 06 21 17 95 05.

 

Blijft op de hoogte via groepsapps GroenLinks Delft

Campagne

Wil je op de hoogte blijven van campagnes en acties, meld je dan (vrijblijvend) aan voor de campagne-groepsapp bij secretaris Ida ( secretaris@groenlinksdelft.nl ). Vermeld naam en telefoonnummer als je je aanmeldt.

Discussie

Nieuw is een Delftse Whatsapp-groep waarin leden en sympathisanten kunnen  discussiëren/praten over actualiteiten en politiek gerelateerde onderwerpen. Aanmelden kan via: https://chat.whatsapp.com/CKolXcWM2NJ9HHBlM44L55

 

Vacatures

De volgende vacatures staan momenteel open. Heb je interesse of ken je iemand die misschien interesse heeft, laat het ons vooral weten.

 • een penningmeester (die het beheer van de afdelingsbegroting wil verbinden met de prioriteiten van afdeling en fractie),
 • een  campagneleider (die een centrale rol wil spelen bij m.n. het ontwikkelen en uitvoeren van een goede volgende gemeenteraadscampagne),
 • enkele leden kandidatencommissie (die m.n. mee willen helpen om weer een fantastische lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen te krijgen),
 • een journalist of communicatiedeskundige (die vanuit het communicatieteam spin in het web zou willen zijn bij de interne en externe communicatievragen van fractie en afdeling).

Meer informatie:

Voor de eerste drie vacatures kun je mailen naar Erica: e.radelaar@groenlinksdelft.nl ,

Voor de vacature in het communicatieteam kun je mailen naar Anne: a.lever@groenlinksdelft.nl

N.B. De raadsfractie wordt part-time betaald, maar de afdeling bestaat verder geheel uit vrijwilligers.