De Metropoolregio Den Haag-Rotterdam verwacht meer warmte te produceren dan nodig, maar moet juist elektriciteit van gast importeren uit andere regio’s.

Delft zet in op zonnepanelen en aardwarmte bij energietransitie

Voorstel van GroenLinks Delft voor een raadswerkgroep Energietransitie is aangenomen

Er komt een Delftse raadswerkgroep over de Energietransitie. In de werkgroep met afvaardiging van de tien politieke partijen worden de raadsleden technisch goed geïnformeerd over zaken rond de energietransitie naar duurzame bronnen. De stappen om naar een de Regionale Energie Strategie (RES) te komen worden hier onder andere in besproken. Een voorstel van GroenLinks Delft hiervoor is onlangs goedgekeurd in de gemeenteraad. “Hiermee kunnen we als raad op de goede momenten goed geïnformeerd het politieke debat voeren en gedegen samen keuzes maken”, vertelt fractielid Rinske Wessels.

 

Zonnepanelen en aardwarmte

Dit najaar is binnen de RES voor de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag het Energieperspectief opgesteld: alle gemeenten samen hebben geschat hoeveel energie ze kunnen opwekken en nodig hebben in 2050. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waar Delft onder valt, verwacht meer warmte te kunnen produceren dan dat er nodig is, vanwege restwarmte uit de industrie (o.a. uit de Rotterdamse havens). Elektriciteit en groen gas zijn juist te weinig voorhanden. De Gemeente Delft zal daarom stimuleren op het plaatsen van zonnepanelen op daken, en daar waar mogelijk boren van aardwarmtebronnen, zoals op het terrein van de TU gaat gebeuren.

 

Groen en gedrag

GroenLinks vindt dat er aandacht moet zijn voor het groen houden van de stadsranden. Raadslid Rinske Wessels: “Door dichtgroeiende steden is er minder ruimte voor recreatie, en wordt Delft in de zomer steeds warmer. Bij het opstellen van het regionale energie-aanbod moet hier ook rekening mee worden gehouden.”

Ook moeten technische oplossingen hand in hand gaan met gedragsverandering, vindt Wessels: “Vaak denkt men: ‘als we onze huizen goed isoleren en zonnepanelen plaatsen, dan kunnen we wel langer douchen en meer apparaten gebruiken.’ Maar zo besparen we uiteindelijk geen energie. Op deze beide thema’s zullen we als GroenLinks blijven inzetten.”

 

Link naar het regionale energieperspectief: