Delft meets Nijmegen!

Op vrijdag 7 juli j.l. hebben de fractie, wethouder en het bestuur van onze GroenLinks afdeling een werkbezoek gebracht aan de GroenLinks afdeling Nijmegen.

Op een van de terrassen van de voormalige Honigfabriek zijn we met elkaar in gesprek gegaan waarna de fracties van beiden afdelingen, de wethouders en de besturen seperaat dieper op onderwerpen zijn ingegaan.

Er werd kennis en informatie uitgewisseld en er was tijd en ruimte voor elkaar.

De sfeer was ontspannen en het zonnige weer droeg hier zeker aan bij.

We hebben we met elkaar geconstateerd dat dit een nuttig, enthousiasmerend en inspirerend samenzijn is.

De GroenLinks afdeling Delft heeft Niijmegen uitgenodigd voor een werkbezoek aan Delft waarin we de gesprekken vervolgen.