Delft krijgt Groene Trui voor klimaatambities

De gemeente Delft heeft afgelopen donderdag 24 juni de Groene Trui gekregen van de Milieufederatie Zuid-Holland. Wethouder Saskia Bolten ontving de trui omdat ze in Zuid-Holland het meest ambitieuze collegeakkoord heeft wat betreft nieuw klimaatbeleid.

De Milieufederatie Zuid-Holland legde de collegeakkoorden in Zuid-Holland langs de klimaatlat. Delft krijgt de prijs omdat zij onder meer zelf het goede voorbeeld geeft. Delft streeft ernaar dat haar gemeentelijke gebouwen in 2015 klimaatneutraal zijn. Het collegeakkoord geeft een goed inzicht in het klimaatbeleid en een aantal daaraan gekoppelde maatregelen voor de diverse beleidsonderdelen , zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en bedrijven.

Naast bovengenoemde ambities scoorde Delft o.a. ook door het thema Duurzaam Delft nog zichtbaarder te maken en het verder ontwikkelen van het warmtebedrijf. Samen met kennisinstituten worden groene innovatieve banen gecreƫerd.

Delft kreeg de prijs samen met 11 andere Nederlandse gemeenten. Elke Milieufederatie beoordeelde in haar provincie de recente collegeakkoorden op nieuwe klimaatambities.