Gemeente Delft en Hoogheemraadschap van Delfland werken samen aan klimaatadaptatie
Gemeente Delft en Hoogheemraadschap van Delfland werken samen aan klimaatadaptatie

Delft klimaatbestendig

Gemeente Delft en Hoogheemraadschap van Delfland werken samen aan klimaatadaptatie

Op dinsdag 13 maart ondertekenden wethouder Stephan Brandligt van de gemeente Delft en hoogheemraad Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap van Delfland een intentieverklaring om samen te werken aan klimaatadaptatie.

Stad, regio
Een logische stap, want de Gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland werken beiden aan het klimaatbestendig maken van Delft. Zo ontwikkelt de gemeente een strategie voor de stad, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor knelpunten, doelstellingen en oplossingsmaatregelenHet Hoogheemraadschap van Delfland heeft een klimaatadaptatiestrategie voor de regio ontwikkeld en is bezig om daar samen met partijen invulling aan te geven.

Hoosbuien, hitte en wateroverlast
Klimaatverandering zorgt voor een grote opgave om de stad Delft ook in de toekomst leefbaar te houden. Hoosbuien vergroten het risico op wateroverlast en schade, terwijl toenemende droogte en hitte kunnen zorgen voor te weinig water en een onprettig leefklimaat. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in Nederland hebben de gezamenlijke ambitie om Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en water robuust te hebben ingericht. Het aanpassen aan klimaatverandering wordt ook wel 'klimaatadaptatie' genoemd.