Delft, kies voor fossielvrije stroom!

GroenLinks en DWARS lid Gjalt Annega heeft een petitie gestart, waarmee hij de gemeente wil oproepen om voor fossielvrije stroom te kiezen. "Wij willen dat de gemeente Delft kiest voor een fossielvrij leveringscontract.

Dat betekent dat zij afstapt van het gebruik van vervuilende kolenstroom en in het volgende stroomcontract kiest voor écht groene stroom, liefst lokaal opgewekt en met groencertificaten die duurzame opwekking bevorderen", aldus Gjalt.

Waarom is het belangrijk?
Wereldwijd raakt klimaatverandering de levens van miljoenen mensen en hoe langer we wachten om de omslag naar een fossielvrije samenleving en economie te maken, hoe hoger de kosten. Daarom verwachten wij van de overheid dat zij leiderschap toont en daarmee burgers en bedrijven stimuleert om mee te werken aan de transitie.

Delft is een gemeente van innovatie en ambitie. Maar voor de eigen gebouwen en voorzieningen zoals stoplichten en lantaarnpalen koopt de gemeente stroom van Engie, een energieproducent met veel kolencentrales. Delft koopt wel groencertificaten in voor Nederlandse windenergie, maar in Delft kunnen we het natuurlijk nog beter. Veel andere gemeenten nemen hun stroom af van een echt groene leverancier die niet ook nog in kolen zit. Daarom willen wij dat de gemeente Delft ook voor écht groene en fossielvrije stroom gaat!