Is de tijd rijp voor een internationale school in Delft?

Delft wil een internationale school in de stad. GroenLinks ziet de voordelen, maar heeft ook zorg over de financiële risico’s van een dergelijke school. 

De gemeente Delft wil heel graag een internationale school in Delft. Om die reden heeft de gemeente twee onderzoeken gedaan. Het eerste toont de toegevoegde waarde van IGVO (internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs) aan voor de economische ontwikkeling van Delft. Uit het tweede onderzoek blijkt dat de opstart van een IGVO zeer veel investeringen vraagt en dat het jaren kan duren voordat een internationale school uit de rode cijfers is.

De start van een internationale school brengt zeer grote financiële risico’s met zich mee. Voor het schoolbestuur dat de school start maar ook voor de gemeente die de huisvesting moet verzorgen. GroenLinks vraagt zich daarom af of de tijd er rijp voor is. Wil de gemeente dergelijke financiële risico’s lopen? De gemeente kan nog op weinig steun in de regio en van het (internationale) bedrijfsleven rekenen. Terwijl cofinanciering voor de hand ligt om de financiële risico’s te spreiden. GroenLinks vroeg het college daarom in de gemeenteraadsvergadering van 29 juni om te peilen wat de steun en bijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie en het bedrijfsleven is, voordat het college verder gaat met de gesprekken met de schoolbesturen. Helaas was wethouder Hekker daartoe niet bereid. 

Het college gaat nu met schoolbesturen in gesprek. Als een schoolbestuur bij het ministerie van Onderwijs een aanvraag indient die wordt gehonoreerd, is de gemeente wettelijk verplicht een schoolgebouw te verzorgen. De gemeenteraad heeft daar verder geen rol in. Mocht de internationale school niet voldoende leerlingen trekken, dan zit de gemeente met een leeg onderwijsgebouw en het schoolbestuur met een financiële zeperd.

Een half jaar geleden sloot de gemeenteraad het Onderzoek naar de Grote Projecten af, waaruit naar voren kwam dat de raad altijd kritisch naar investeringen en ambities moet kijken en er ruimte moet zijn voor minderheidsstandpunten. Met dat onderzoek in gedachten heeft GroenLinks er bij D66-wethouder Hekker op aangedrongen draagvlak in de regio te zoeken en erop toe te zien dat de investeringen in een internationale school niet ten koste van het reguliere onderwijs gaan. GroenLinks heeft haar ook geadviseerd de gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang in dit dossier.