In de schulden en huis kwijt na detentie of opname

Mensen die worden opgenomen in een instelling of in hechtenis worden genomen blijken onbedoeld schulden op te bouwen. Na hun opname of hechtenis kunnen die schulden zo ver zijn opgelopen dat zij zelfs hun huis kwijt raken. GroenLinks heeft in de begrotingsraad aandacht gevraagd voor deze kwetsbare groep. Daarop heeft het college toegezegd om uit te zoeken hoe dit kan. Voorkomen moet worden dat deze mensen op straat komen en gebruik moeten maken van dure voorzieningen als Beschermd Wonen. Dat bespaart de gemeente geld en de mensen waar het om gaat leed.

Tijdens de raad over de begroting voor 2018 heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor deze groep mensen vanwege signalen uit de stad. Het gaat om kwetsbare mensen met complexe problematiek, een psychiatrische ziekte, verslavingsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of die zwakbegaafd zijn. Met het ontstaan van (extra) schulden door de opname of detentie hebben ze er nog een extra probleem bij.

De schulden ontstaan doordat de uitkering stopt en de vaste lasten niet betaald kunnen worden. Bij mensen met een gedwongen opname in een instelling loopt de uitkering drie maanden door. Daarna hebben ze recht op zak- en kleedgeld. Er is bijzondere bijstand voor woonkosten. Ondanks dat blijken mensen toch in de schulden te komen. Er zijn bij Beschermd Wonen GGz-cliƫnten bekend die na ontslag op straat zwerven. GroenLinks is blij dat er in kaart gebracht wordt wat de knelpunten zijn, zodat er samen met betrokken partners naar een oplossing gezocht kan worden.

Inkomensgrens bijzondere bijstand verhogen

GroenLinks is tevens blij dat het college heeft toegezegd om te kijken of de bijzondere bijstand weer uitgebreid kan worden voor mensen met een inkomen net boven de bijstandsgrens. Dit om armoedeval te voorkomen en omdat er ook veel werkende mensen zijn in Delft met een laag inkomen die moeite hebben om rond te komen. GroenLinks heeft zich in het verleden tegen deze bezuiniging verzet in de raad. We zijn blij dat een motie van de PvdA, SP en GroenLinks om te onderzoeken of het mogelijk is om de inkomensgrens te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm brede steun kreeg van de raad.