Cultuurhistorisch groen geinventariseerd

Delft heeft niet alleen monumentale gebouwen, maar ook monumentaal groen. In 2007 is op aandringen van GroenLinks door de gemeenteraad aan het college gevraagd niet te wachten met het inventariseren van cultuurhistorisch groen in Delft. De KNNV heeft deze inventarisatie nu klaar: 16 mooie groene parels in en rond de binnenstad van Delft.

De KNNV heeft samen met de gemeente een gedegen nota geschreven over cultuurhistorisch groen tot 1940 in en rond de binnenstad van Delft. Bekende en minder bekende plekken zoals het Wilhelminapark of het Hertenkamp worden nu extra beschermd als cultuurhistorisch waardevol. Maar ook hofjes, begraafplaatsen en tuinen staan op de lijst. GroenLinks is blij dat Delft voorop loopt in het inventariseren en beschermen van de 'groene monumenten'.

Daarmee is het werk nog niet klaar. Ook buiten de bebouwde kom zijn waardevolle groenstructuren die extra bescherming behoeven zoals karakteristieke boerderijlinten langs de Schie of het Kruithuis. Maar de eerste belangrijke stap is gezet en daarmee groeit het bewustzijn dat ook groen monumentaal kan zijn en extra bescherming behoeft.