Coronavirus en afgelasting activiteiten afdeling GroenLinks Delft

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus, worden de door GroenLinks Delft geplande evenementen uitgesteld tot na 6 april.

Dat gaat met name om de ledenavond Vergroen de Stad van vrijdag 20 maart en verder om diverse bijeenkomsten van de werkgroepen en het bestuur. Hiermee volgen we de maatregelen van de overheid en de richtlijnen van GroenLinks Landelijk.

Dit doen we uit voorzorg, en ook omdat we weten dat anders mensen (met name uit risicogroepen) bijeenkomsten moeten missen waar zij graag bij hadden willen zijn. Het is spijtig, maar we rekenen op jullie begrip.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om onze grote waardering uit te spreken naar alle mensen in de zorg, het onderwijs en de vele andere mensen die hard werken om dit virus in te dammen. Ook denken we aan de mkb’ers en zzp’ers die op dit moment economisch hard getroffen worden. Last but not least wensen we inwoners van Delft die op dit moment met de ziekte te maken hebben gekregen, veel sterkte.

Fractie en bestuur GroenLinks Delft