Vanmiddag presenteerden GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA het coalitieakkoord voor Delft, ‘De toekomst in uitvoering’. In het akkoord wordt sterk ingezet op een duurzame toekomst, eerlijke kansen voor iedereen en nauwe samenwerking met partners in de stad.

Na de overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart voerden fractievoorzitter Frank van Vliet en wethouderskandidaat Stephan Brandligt de onderhandelingen met de vier andere partijen.

Van Vliet: “Delft gaat de komende jaren grote slagen maken om klimaatneutraal te worden. Met de aanleg van een warmtenet gaan de eerste wijken zo snel mogelijk van het gas af. En Delft zet vol in op de fiets, met meer fietsstraten en veilige stallingen. De autoluwe binnenstad wordt uitgebreid en nieuwe wijken krijgen aangename leefbare straten, met weinig auto’s.”

Ook op sociaal vlak klinkt de visie van GroenLinks sterk door in het akkoord. Zo komt er komt  meer geld voor het bestrijden van armoede. In de zorg staat de mens centraal en dat betekent dat maatwerk wordt geleverd. Het nieuwe college legt daarbij grote nadruk op het voorkómen van zorg en waar mogelijk op het verbeteren van zorg voor de mensen die het nodig hebben.

Op het gebied van wonen zet het akkoord in op de bouw van met name middeldure huur- en koopwoningen. Tegelijkertijd worden er sociale woningen gebouwd ter vernieuwing en vervanging. Het doel is om de slaagkans te verbeteren voor groepen die nu nog te lang moeten wachten op een woning.

Stephan Brandligt keert terug als wethouder met een nog steviger portefeuille. Deze omvat Duurzaamheid en energietransitie, Financiën, Werk en Inkomen, Delftse Hout en regionaal groen, Dierenwelzijn en biodiversiteit en Global Goals. Daarnaast wordt hij gebiedswethouder voor Schieoevers en Station Delft Campus

Brandligt: “Ik wil mijn werk op duurzaamheid en energietransitie graag voortzetten, want de komende jaren gaat er veel gebeuren. Op financiën hebben wij afgesproken om de belastingen en leges te vergroenen. En Schieovers is natuurlijk een gebied waar de komende jaren veel gaat veranderen. Het biedt een unieke kans om maakindustrie te vestigen die gebruik maakt van de Delftse kennis, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.”

GroenLinks kijkt met veel enthousiasme uit naar de uitvoering van dit akkoord in de komende jaren.

Op 6 juni kunt u in gesprek met de fractie over dit akkoord.