Burgers in kwetsbare posities mogen niet de dupe zijn van fouten van de gemeente

Onlangs is aan het licht gekomen dat de Financiële Winkel, die mensen ondersteunt die problematische schulden hebben, ernstige fouten heeft gemaakt. Door deze fouten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente gemaakt zijn, zijn cliënten buiten hun schuld benadeeld. GroenLinks is geschokt en verontwaardigd over deze situatie. GroenLinks maakt zich zorgen om de inwoners met problematische schulden die verkeerd geholpen zijn.  Het is extra pijnlijk dat juist burgers in kwetsbare posities getroffen zijn. De gevolgen van de fouten mogen niet op hun schouders terecht komen. De gemeente  erkent terecht dat deze situatie onacceptabel is en “dat elke benadeelde cliënt er één te veel is.” Deze houding siert de gemeente.
 

Maatwerkoplossingen voor gedupeerden is prioriteit
GroenLinks wil dat het college de daden bij het woord voegt. In de commissie vroegen we  wethouder Schrederhof  hoe zij  ervoor gaat zorgen dat de gevolgen van deze fouten niet gedragen worden door de gedupeerden. De wethouder heeft aangegeven dat cliënten die mogelijk benadeeld zijn, uitgenodigd zijn voor een persoonlijk gesprek. Samen met de cliënt zoekt de gemeente naar een passende oplossing , waarbij er aandacht is voor zowel de financiële  gevolgen als de extra stress en onrust die dit met zich meebrengt. GroenLinks is positief over dit proactief optreden en het zoeken naar oplossingen rekening houdend met ieders persoonlijke situatie.

 

Vertrouwen herstellen door lessen te trekken
Blijft de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. En hoe herhaling is te voorkomen.  GroenLinks wil weten of er sprake is van een structureel probleem binnen de organisatie. De oproep van GroenLinks aan de gemeente  is: gebruik deze situatie om te leren en verbeteringen aan te brengen. Samen met de cliënten en andere samenwerkingspartners.  De gemeente heeft aangegeven dit serieus op te pakken. Er zijn externe deskundigen  ingeschakeld voor een onderzoek. Er komt ook een verbeteringsplan.

 

GroenLinks waardeert dat de wethouder tijdig en adequaat bij de raad aan de bel heeft getrokken. Vanzelfsprekend zal GroenLinks vinger aan de pols blijven houden. We blijven graag geïnformeerd over het onderzoek en het verbeterplan. We willen horen hoe met de gedupeerden omgegaan is en of de situatie tot hun tevredenheid afgehandeld is.