Bijeenkomst over Delft Zuidoost

GroenLinks vindt dat er met het rapport Groen-Blauw een prachtig stuk ligt met concrete maatregelen om de groen- en wateropgave in Delft Zuidoost integraal op te lossen. Een kans voor Delft. De volgende stap is dat de maatregelen gerealiseerd worden. Daarom heeft GroenLinks het voorstel gedaan voor een externe oriëntatie, deze wordt op dinsdag 3 april 2012 gehouden.

In Delft Zuidoost gaat de komende jaren door bouwplannen veel veranderen. Tegelijkertijd moet de bouw van woningen samengaan met het verhogen van de leefomgevingskwaliteit; een groene en waterrijke (blauwe) inrichting hoort bij de doelstelling van die verandering. Voordat ze met het college hierover politiek discussie gaat voeren, gaat de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte eerst praten met de mensen die hebben meegewerkt aan het rapport Groen Blauw Delft Zuidoost.

Projectleider Maartje Scholten licht namens de gemeente de totstandkoming van het rapport toe. Een vertegenwoordiger van het Ministerie van infrastructuur en milieu legt uit waarom het rapport beschouwd kan worden als best-practice. Hiltrud Pötz (directeur opMAAT architecten en gastdocent TU Delft) vertelt wat haar ervaringen zijn met de groen-blauwe aanpak.

Na de pauze vindt onder leiding van Ineke Hulshof een paneldiscussie plaats met vertegenwoordigers van TU Delft, Woonbron, Duwo, belangenvereniging TU-Noord, AM Ontwikkeling, Hoogheemraadschap van Delfland en opMAAT.  

De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk, wordt gehouden in de raadszaal en begint om 20.00 uur.