Betrek de burgers, jong en oud, bij duurzame ontwikkelingen in Delft

Afgelopen vrijdag bracht de fractie een bezoek aan De Papaver, het natuur- en milieucentrum van de gemeente Delft.

Natuur- en milieucommunicatie richt zich in Delft op het betrekken van burgers, jong en oud, bij duurzame ontwikkelingen in Delft. Dat gebeurt door het aanbieden van kennis over natuur, milieu en duurzaamheid, het stimuleren van duurzaam gedrag en het ondersteunen van duurzame iniatieven en projecten.

Zo'n 70 scholen uit Delft en omstreken doen mee aan programma's die worden verzorgd door de Papaver. De hele kleintjes bezoeken de interactieve tentoonstellingen over de natuur in en rondom de stad. Voor oudere leerlingen worden lessen en excursies georganiseerd. In het project 'Energieke scholen' gaan basisschoollleerlingen bijvoorbeeld aan de slag om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. Maar er zijn ook projecten rond het vergroenen van schoolpleinen. En er kunnen leskisten over allerlei onderwerpen (water, afval, bomen, etc.) worden geleend. De dag voor ons bezoek was er nog een VMBO-klas geweest om één en ander over afval te horen. De aansprekende posters hingen er nog. En de Papaver is ook aan de slag met maatschappelijke stages voor scholieren.

Voor volwassenen zijn er excursies en cursussen, bijvoorbeeld over Natuurrijk tuinieren. Maar er wordt door de afdeling Milieu ook voorlichting aan Delftenaren gegeven. O.a. over groene daken en energiebesparende maatregelen voor woningen (Stadskrant). En er worden duurzame projecten opgezet, zoals in de Verzetstrijdersbuurt. Met de energiebesparingscampagne 'Steek energie in je woning!' kunnen bewoners van deze buurt gebruik maken van een uniek aanbod rondom energiebesparende maatregelen in de woningen. Inwoners krijgen ondersteuning bij het inhuren van een aannemer en/of installateur, de uitvoering en het toezicht daarop en bij zaken als het aanvragen van subsidie. 

Delft werkt op het gebied van natuur- en milieucommunicatie veel samen. In Delft zelf met de plaatselijke natuur- en milieuorganisaties. In de regio met Pijnacker Nootdorp, Zoetermeer en Lansingerland. Maar landelijk is Delft ook zeer actief als één van de oprichters in 2008 van de Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. Er is in Nederland een netwerk van organisaties ontstaan rond duurzame ontwikkelingen. Ook het bedrijfsleven is in beweging. Niet alleen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook vanuit de economische kansen die steeds meer worden gezien. Het GDO wil daar bij horen om vooral de verbinding met de samenleving te maken en zet zich in om burgers te betrekken bij duurzame ontwikkelingen, vooral de jeugd. Na twee jaar zijn er al meer dan 100 gemeenten lid.

Natuur- en milieucommunicatie is van groot belang om kennis en bewustwording over duurzaamheid te vergroten. De gemeente kan de duurzame ambities immers niet alleen realiseren, maar kan dit alleen samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven én de bewoners van Delft.