Bereikbaarheid centraal

Met een fietstocht en een gesprek met diverse organisaties heeft de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte zich afgelopen dinsdag georienteerd op de bereikbaarheid in Delft.

Tijdens de fietstocht kregen de commissieleden een toelichting op de knelpunten in het Spoorzonegebied en de TU-wijk. Routes blijken lang niet altijd duidelijk voor de weggebruiker. Er zijn gevaarlijke verkeersknelpunten, bijvoorbeeld waar aan de Kapelsbrug wordt gewerkt. Maar de weggebruikers ontbreekt het ook veelvuldig aan discipline - fietsers stappen, indien verzocht, niet af en auto's rijden tegen de richting in en te hard.

Op initiatief van de raad was later op de avond een groot aantal organisaties uitgenodigd om te praten over de bereikbaarheid in Delft. Zo'n 14 organisaties hadden daar gehoor aan gegeven. Van Veolia tot Fietsersbond en van de Organisatie Gehandicapten Delft tot de Kamer van Koophandel. Maar ook de bewonersbelangenverenigingen en ondernemers (o.m. Koninklijke Porceleyne Fles) lieten zich horen. Allemaal kritisch, soms ronduit negatief, maar vaak ook meedenkend.

Nog niet iedereen weet het juiste loket in Delft te vinden waar problemen gemeld kunnen worden. Dat blijft dus een aandachtspunt voor de gemeente. Over het overleg met de gemeente was men over het algemeen wel te spreken. Het ontbreekt vooral aan de uitvoering van de afspraken en de handhaving er op. Er klonk nogal wat gemopper op de bouwers.

Er waren ook veel klachten over slechte en onduidelijke bewegwijzering en verkeersonveilige plekken. De programmamanager Bereikbaarheid van Leiden, de heer De Vor, gaf de tip om zoveel mogelijk herkenbaarheid aan te brengen. Tijdelijke maatregelen moeten logisch, duidelijk en herkenbaar zijn.

De Organisatie van Gehandicapten Delft wil graag aan het testteam deelnemen. Het team dat de tijdelijke verkeerssituaties test op de gebruiksvriendelijkheid. In de discussie die volgde werd duidelijk dat veel meer weggebruikers nuttige kennis kunnen leveren, oa. taxichauffeurs, ambulancechauffeurs en vrachtwagenchauffeurs.  

Al met al een geslaagde avond. De organisaties toonden een grote betrokkenheid bij de bereikbaarheid in de stad. De aanwezige ambtenaren lieten zien hoe de bereikbaarheidsregie in elkaar steekt en wat de uitdagingen zijn - nu en in de toekomst. Programmamanager Bereikbaarheid De Vor stelde dat het belangrijk is het eindbeeld (een geslaagde Spoorzone) voor ogen te houden en positief te blijven denken. De raad luisterde en stelde vooral vragen. Op 7 april staat het onderwerp ter bespreking op de agenda van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.