Bereikbaar Delft en leefbare Wippolder

Bij een drukbezochte bijeenkomst over de bereikbaarheid van zuidoostelijk Delft namen bewoners en lokale politici de uitdaging aan om ter plekke oplossingen te bedenken voor het verkeer en vervoer in en rond de Wippolder en het TU gebied. Een werkgroep van de belangenvereniging TU-Noord en van de raadsfracties van VVD en D66 presenteerde daarna de eigen conceptvoorstellen die zijn opgesteld in overleg met experts op het gebied van verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. De uit het publiek aangedragen oplossingen worden door de werkgroep verwerkt in een definitief voorstel.

Een samenwerking als deze tussen politiek en belangenvereniging is een goede vorm voor het betrekken van elkaar in het zoeken naar oplossingen voor grote problemen. In de onderlinge discussies blijken bewoners sterk gericht te zijn op het weren van verkeer uit de eigen omgeving, terwijl politici vooral de gevolgen van maatregelen voor de hele stad daar tegenover stellen. Het is heel gemakkelijk om te kiezen voor een streep over de stadskaart in de vorm van een tunnel vanaf de Oostpoort tot de Zuidpoortgarage, de uiteindelijke oplossing voor de bereikbaarheid van Delft en de leefbaarheid in de Wippolder zal toch een mix van maatregelen zijn.

De werkgroep benoemt zelf meerdere mogelijkheden en de bijeenkomst heeft er een paar aan toegevoegd. Zo zijn er voorstellen voor een verbinding door de nieuwe Spoorzone in de richting van de Kruithuisweg, met een aftakking over de Abtswoudsebrug richting TU, en een variant daarop via de Rotterdamseweg met een aansluiting op de Kruithuisweg. Een op de bijeenkomst genoemde optie als het verplaatsen van de toegang van Delft naar de A4, via een verdiept aangelegde Provinciale Weg, en een parallelbaan op de A13 voor lokaal verkeer kan verkeersdruk weghalen bij de afslagen van de A13.

Ook op deze bijeenkomst was er veel aandacht voor maatregelen voor het laten rijden van verkeer in en rond de stad met zo min mogelijk overlast voor bewoners. Veel minder aandacht was er voor maatregelen om mensen uit de auto te krijgen. Aansprekende voorstellen zijn daarom wel het bouwen van P&R Transferia aan de rand van de stad en verder vervoer daar vandaan met tram 19 en zogenaamde people movers.

Voor de juiste oplossingen is inzicht nodig in de verkeersbewegingen: hoeveel verkeer is doorgaand en hoeveel is bestemmingsverkeer voor de wijk? Dat inzicht ontbreekt nu nog volledig. Voor de bouwplannen in het TU gebied heeft de Raad van State bepaald dat de gemeente een Milieu Effect Rapportage moet laten maken. Dat is een goed moment voor de gemeente om de verkeersgegevens nu eens echt actueel te meten. Dan zijn keuzes voor oplossing van de verkeersproblemen goed te onderbouwen. Het Lokaal Verkeer- en VervoerPlan uit 2005 zal mede als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen in de TU omgeving geactualiseerd moeten worden. Dan kunnen ook eindelijk de eerder nog onduidelijke maatregelen voor het wegnemen van overlast in dit stadsdeel en de gevolgen daarvan voor de rest van de stad in beeld gebracht worden.