Ondertekening Edeal
Ondertekening Edeal

Bedrijvenkring Schieoevers gaat zich inspannen voor minder CO2- uitstoot

Hans Kuijpers, bestuurslid van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en wethouder Stephan Brandligt hebben vrijdag 23 februari de E-deal Verduurzaming Energievoorziening Bedrijventerrein Schieoevers ondertekend. Daarmee spreken Bedrijvenkring Schieoevers en de gemeente af dat zij zich samen inspannen voor  vermindering van de CO2- uitstoot, door in te zetten op energiebesparing en het opwekken en gebruiken van duurzame energie.  

Samenwerken

Gemeente Delft en BKS  gaan samen bedrijven helpen met hun opgave om te verduurzamen. Onder andere door energieadviseurs in te zetten bij het delen van kennis en ervaring. Op Schieoevers zijn al verschillende bedrijven actief met energiebesparing en het opwekken van duurzame energie, door bijvoorbeeld LED verlichting te gebruiken en zonnepanelen te plaatsen. Aan 20 bedrijven wordt een concreet aanbod gedaan voor energiebesparing en zonne-energie. Daarnaast worden verschillende  haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd naar een (proeftuin) Smart Grid op basis van elektriciteitsgebruik, elektrisch rijden en duurzaam opwekken van energie. Ook worden plannen gemaakt om de infrastructuur op het bedrijventerrein te verduurzamen.  BKS werkt samen met  andere projecten, zoals bijvoorbeeld het project  'N470 geeft energie' van de provincie Zuid Holland en de verbouwing van Station-Zuid.

Door het sluiten van E-Deals maakt de gemeente met lokale partners concrete afspraken die bijdragen aan de ambitie Delft Energieneutraal 2050.

Delft energieneutraal 2050

De doelstelling Delft Energieneutraal in 2050 betekent dat Delft dan alleen nog energie gebruikt van zon, wind, biomassa en aardwarmte voor alle gebouwen en voor het verkeer en vervoer. Dit is nodig omdat de fossiele brandstoffen opraken en de opwarming van de aarde moet worden beperkt. Die ambitieuze doelstelling is alleen haalbaar als iedereen meedoet: organisaties en bedrijven, gemeente en bewoners. De gemeente kan zelf namelijk maar circa 2% van de CO2-uitstoot direct beïnvloeden. Daarom stimuleert de gemeente bewoners, organisaties en bedrijven in de stad tot energiebesparing en maakt daarover afspraken in de vorm van e-deals.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.delftwordtgroen.nl of www.facebook.com/delftwordtgroen.